Czy pojawi się nowe wskazanie do stosowania leków osłaniających przewód pokarmowy? SSRI a krwawienia

Carol Paton – SSRIs and gastrointestinal bleeding BMJ 2005;331:529
Osoby leczone inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) powinny stosować leki osłaniające przewód pokarmowy, twierdzi Carol Paton, autorka krótkiego artykułu opublikowanego w British Medical Journal.

Istnieją teoretyczne podstawy by sądzić, że SSRI zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Serotonina jest uwalniana z krwinek płytkowych w odpowiedzi na uszkodzenie śródbłonka naczyń. Powoduje ich skurcz i pobudza płytki do agregacji. Leki z grupy SSRI, blokując działanie białka transportującego serotoninę do płytek hamują proces krzepnięcia, a tym samym zwiększają ryzyko krwawienia.

W dwóch z czterech dostępnych badań, w których analizowano częstość krwawienia z przewodu pokarmowego u osób leczonych SSRI, stwierdzono znamiennie podwyższony iloraz szans tego zdarzenia (3.0 i 3.6-krotnie). Są dowody na to, że leki przeciwdepresyjne charakteryzujące się wysokim powinowactwem do transportera serotoniny (np. klomipramina, fluoksetyna, sertralina i paroksetyna), wiążą się z większym ryzykiem krwawienia niż leki o niskim powinowactwie. Ocenia się, że bezwzględne dodatkowe ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego związane ze stosowaniem SSRI wynosi 1 na 300 pacjento-lat i wzrasta do 1 na 80 pacjento-lat u osób przyjmujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Dla porównania, analogiczne ryzyko u osób stosujących same NLPZ wynosi 1 na 200 pacjento-lat.

Wskazania do osłonowego stosowania H2-blokerów, inhibitorów pompy protonowej lub mizoprostolu u osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka krwawienia, leczonych NLPZ nie budzą już wątpliwości. Nie dziwi więc propozycja autorki, by leki osłonowe proponować wszystkim osobom leczonym jednocześnie SSRI i NLPZ, a także przy stosowaniu SSRI w innych grupach ryzyka (wywiad krwawień z przewodu pokarmowego, podeszły wiek).

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-09-10

 

0 replies on “Czy pojawi się nowe wskazanie do stosowania leków osłaniających przewód pokarmowy? SSRI a krwawienia”