Trimetazydyna o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR) jest skuteczniejsza od tradycyjnej postaci

Gupta R, Sawhney JP, Narain VS – Treatment of stable angina pectoris with trimetazidine modified release in Indian primary-care practice. Am J Cardiovasc Drugs 2005;5:325
Ze względu na swój metaboliczny mechanizm działania, trimetazydyna jest często stosowana u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w połączeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi. Badacze z Jaipur w Indiach porównali efekt kliniczny nowej postaci farmaceutycznej trimetazydyny o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR, modified realese, 35 mg dwa razy na dobę) z postacią tradycyjną (20 mg trzy razy na dobę).

U 279 chorych z chorobą wieńcową leczonych kombinacją leków przeciwdławicowych postać tradycyjną zastąpiono trimetazydyną MR, bez zmian pozostałego leczenia. Podstawowe punkty końcowe badania stanowiły: częstość bólów wieńcowych oraz zużycie nitrogliceryny, obserwacja kliniczna trwała 3 miesiące.

Wykazano, że zmiana trimetazydyny tradycyjnej (trzy razy 20 mg) na postać o zmodyfikowanym uwalnianiu (dwa razy 35 mg) spowodowała zmniejszenie częstości bólów wieńcowych o średnio 4/tydzień (95% przedział ufności: 3.1-4.9, p<0.01) oraz liczbę przyjmowanych tabletek nitrogliceryny/tydzień o średnio 3.6 (95% CI: 2.9-4.3, p<0.01). Wielkość tego efektu była proporcjonalna do ilości stosowanych wraz z trimetazydyną innych leków przeciwdławicowych. Nie odnotowano przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych a stopień przestrzegania zalecanych dawek wynosił 98% średnio na dzień.

Zdaniem autorów badania, trimetazydyna o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR) jest skuteczniejsza i lepiej akceptowana niż forma tradycyjna, w skojarzonym leczeniu choroby wieńcowej w podstawowej opiece medycznej

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiovascular Drugs / 2005-09-20

 

0 replies on “Trimetazydyna o zmodyfikowanym uwalnianiu (MR) jest skuteczniejsza od tradycyjnej postaci”