Opieka farmaceutyczna dla pacjentów przyjmujących leki przeciwko HIV

Smith SR, Golin CE, Reif S – Influence of time stress and other variables on counseling by pharmacists about antiretroviral medications American Journal of Health-System Pharmacy. 2004, 61, 1120
Badacze z University of North Carolina przeanalizowali możliwości opieki farmaceutycznej nad pacjentami zakażonymi wirusem HIV i przyjmującymi odpowiednie leki przeciwwirusowe.

Kluczowym zagadnieniem dla skuteczności zwalczania wirusa HIV u osób zakażonych jest przestrzeganie odpowiedniego reżimu dawkowania. W ramach programu wspomagającego właściwą farmakoterapię (North Carolina AIDS Drug Assistance Program) farmaceuci w aptekach otwartych przeprowadzają z pacjentami rozmowy na temat działania leków, sposobu ich przyjmowania i zagrożeń związanych z niesystematycznym przyjmowaniem leków. Wyjaśniają także sposób postępowania w przypadku pominięcia dawki leku oraz informują pacjenta w jakim przypadku koniecznie powinni zgłosić się do lekarza.

Autorzy przeprowadzili badania ankietowe, rozsyłając formularze z pytaniami dotyczącymi prowadzenia opieki farmaceutycznej dla pacjentów przyjmujących leki przeciwwirusowe. W ankiecie pytano m.in. o częstotliwość udzielanych porad, nastawienie pacjentów do udzielanych wskazówek i możliwości praktyczne podawania takich informacji w aptece. Oceniano także wpłw innych obowiązków na możliwość udzielenia porady i wygospodarowania czasu dla pacjenta. Spośród 573 ankiet 77% zwrócono do badaczy.

Ponad 50% farmaceutów stwierdziło, że mają zbyt mało czasu na udzielanie wyczerpujących wytycznych. Według ankietowanych ponad 40% pacjentów nie otrzymało odpowiednich informacji na temat farmakoterapii przeciwwirusowej. Farmaceutów objętych badaniem można było więc podzielić na dwie grupy. Grupa poddana mniejszej presji czasu w aptece wykazywała większe zainteresowanie zagadnieniami opieki farmaceutycznej i chętniej udzielała porad. Farmaceuci podczas rozmowy z pacjentem informowali o możliwych skutkach ubocznych terapii, interakcjach między równocześnie stosowanymi lekami i postępowaniu w przypadku pominięcia dawki leku.
Prawidłowa opieka farmaceutyczna podczas długotrwałego leczenia ma zapewne znaczący wpływ na zmniejszenie występowania przypadków hospitalizacji oraz na poprawę komfortu życia chorych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2004-06-01

TAGI:
0 replies on “Opieka farmaceutyczna dla pacjentów przyjmujących leki przeciwko HIV”