Trimetazydyna u chorych z chorobą wieńcową i cukrzycą typu 2

Rodriguez Padial L i wsp – A prospective study on trimetazidine effectiveness and tolerability in diabetic patients in association to the previous treatment of their coronary disease. DIETRIC study Rev Clin Esp 2005;205:57
Badacze hiszpańscy przeprowadzili kliniczną ocenę skuteczności i tolerancji trimetazydyny u 580 chorych z chorobą wieńcową i cukrzycą. Analizowano stan kliniczny, wyniki badań laboratoryjnych, EKG oraz test wysiłkowy wyjściowo i po 6 miesiącach stosowania trimetazydyny.

Zaobserwowano zmniejszenie średniej liczby epizodów bólu wieńcowego/tydzień (2.8 vs 0,9; p<0.001) oraz przyjmowanych dawek nitrogliceryny/tydzień (2.5 vs 0,7; p<0.001). Trimetazydyna spowodowała wydłużenie czasu trwania testu wysiłkowego (441 s vs 391 s; p<0.001) oraz czasu do obniżenia odcinka ST (214 s vs 209 s; p=0.02). Zaobserwowano także zmniejszenie obniżenia ST (1.7 vs 1,2; p<0.001). Tolerancję leczenia określono jako bardzo dobrą.

Zdaniem autorów, trimetazydyna u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą typu 2, stosowana łącznie ze standardowym leczeniem, zmniejsza ilość epizodów bólu wieńcowego i poprawia parametry testu wysiłkowego, będąc jednocześnie bardzo dobrze tolerowana.

Opracowane na podstawie: Revista Clinica Espanola. / 2005-02-08

 

0 replies on “Trimetazydyna u chorych z chorobą wieńcową i cukrzycą typu 2”