Koniec homeopatii – Lancet: komentarz redakcyjny

The Lancet – The end of homeopathy Lancet 2005;366:690
Na łamach The Lancet opublikowano pracę Aijing Shang i wsp., którzy porównali 110 kontrolowanych placebo prób z użyciem leków homeopatycznych i 110 dopasowanych badań poświęconych lekom konwencjonalnym (allopatycznym).

W analizie ograniczonej do dużych badań wysokiej jakości interwencje homeopatyczne spowodowały nie różniącą się istotnie statystycznie od placebo, 12% poprawę ocenianych punktów końcowych, natomiast dopasowane interwencje konwencjonalne spowodowały poprawę o 42% (statystycznie istotną).

Redakcja The Lancet komentując rezultaty pracy w krótkim artykule zatytułowanym „Koniec homeopatii” nie dziwi się uzyskanym wynikom, a raczej temu, że dyskusja nad skutecznością homeopatii nadal trwa, pomimo 150-letniej historii niekorzystnych odkryć. Jak piszą, przez wiele lat świat obowiązywała w odniesieniu do homeopatii polityka „laissez faire” (fr. dajcie nam swobodę działania i ruchu).

Obecnie coraz częściej władze żądają dowodów skuteczności interwencji. Brytyjski Parliamentary Select Committee on Science and Technology uznał, iż “konieczne jest posiadanie dowodów, że stosowane leczenie przekracza skutecznością placebo.” Rząd Szwajcarski poszedł o krok dalej i zaprzestał finansowania homeopatii i innych metod medycyny komplementarnej, nie spełniających kryteriów skuteczności i opłacalności.

Zdaniem redakcji The Lancet czas wybiórczych analiz, stronniczych doniesień oraz dalszych inwestycji w badania mające na celu porównywanie skuteczności homeopatii i allopatii już przeminął. Lekarze prowadzący powinni uczciwie informować swoich pacjentów o braku korzyści płynących ze stosowania homeopatii, podobnie jak powinni informować o niepowodzeniach konwencjonalnej medycyny.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-08-27

0 replies on “Koniec homeopatii – Lancet: komentarz redakcyjny”