Zmiana epidemiologii ostrych zespołów wieńcowych

N. Kleiman i H. White – The declining prevalence of ST elevation myocardial infarction in patients presenting with acute coronary syndromes Heart 2005;91:1121
W The Heart ukazał się artykuł redakcyjny podsumowujący epidemiologię ostrych zespołów wieńcowych (ACS).

W opinii autorów przyczyną zmniejszenia częstości występowania ACS z uniesieniem odcinka ST (STE-ACS) na rzecz ACS bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACS) jest wprowadzenie czułych markerów martwicy serca (troponin), a także upowszechnienie zaleceń prewencji pierwotnej i leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej. Ponadto, wyniki badania EuroHeart potwierdzają istotne różnice pomiędzy STE-ACS i NSTE-ACS w częstości występowania podstawowych czynników ryzyka.

W analizie rejestru EuroHeart, STE-ACS wystąpił u 43% ogólnej liczby chorych z ACS. Osoby z STE-ACS częściej paliły papierosy, z kolei chorzy z NSTE-ACS byli starsi, częściej otyli i cierpiący na nadciśnienie tętnicze. Jak wiadomo, palenie tytoniu należy do bodźców najbardziej trombogennych i podczas STE-ACS może być przyczyną częstszego i szybszego narastania skrzepliny na pękniętej blaszce miażdżycowej.

Autorzy przypominają o „paradoksalnie” wyższej skuteczności leczenia fibrynolitycznego u palących chorych z STE-ACS, wynikającej z ograniczenia lub eliminacji skrzepliny zamykającej światło naczynia.

Wyniki analiz przekonują o potrzebie intensywnej prewencji pierwotnej palenia tytoniu, otyłości i nadciśnienia tętniczego. W leczeniu STE-ACS należy przestrzegać dążenia do jak najwcześniejszej reperfuzji wieńcowej metodami farmakologicznymi i mechanicznymi, ze ścisłym ograniczeniem szpitalnego (i międzyszpitalnego) opóźnienia leczenia reperfuzyjnego.

Prowadzone są dalsze badania, pozwalające na wykorzystanie wysokiej czułości tomografii komputerowej, scyntygrafii serca i markerów niestabilnej blaszki miażdżycowej, do wczesnej oceny martwicy i wskazań do specyficznego leczenia, zarówno w NSTE-ACS jak i STE-ACS. Wyniki prac mogą istotnie zmienić postępowanie w ACS w najbliższych latach i pozwolić na skuteczną prewencję powikłań ACS i zmniejszenie kosztów ich leczenia.

Opracowane na podstawie: Heart / 2005-09-07

0 replies on “Zmiana epidemiologii ostrych zespołów wieńcowych”