NEAT czy może wytłumaczyć dlaczego tyjemy?

Gema Frühbeck – Does a NEAT difference in energy expenditure lead to obesity? Lancet 2005;366:615
Niedawno w piśmie Science opublikowano pracę wykazującą istotną rolę termogenezy nie związanej z aktywnością fizyczną – NEAT (non-exercise activity thermogenesis) w patogenezie otyłości. Na łamach The Lancet komentuje to odkrycie Gema Frühbeck.

Pojęcie NEAT zawiera w sobie energię wydatkowaną na podtrzymanie niezależnego od woli napięcia mięśni szkieletowych (m.in. związanego z utrzymaniem określonej postawy ciała) i wydatki energetyczne towarzyszące drobnym zmianom pozycji.

W przedstawionej przez autorkę strukturze wydatków energetycznych, u osób prowadzących siedzący tryb życia, na NEAT mogłoby przypadać do 10%, a na podstawową przemianę materii 75% dobowego zużycia energii. Pozostałe wydatki energetyczne organizmu to termogeneza związana z posiłkami i aktywność fizyczna.

W komentarzu przedstawiane są szacunkowe dane wskazujące na znaczenie NEAT w prewencji otyłości, zwłaszcza w okresach wzmożonego spożywania kalorii. Indywidualne różnice w zakresie NEAT mogą sprzyjać utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Wyliczono, że osoby otyłe mogłyby dziennie wydatkować dodatkowo 350 kcal, gdyby ilość energii zużytej w ramach NEAT była u nich podobna do zużywanej u osób szczupłych. W przeliczeniu na kilogram masy ciała dobowe zużycie energii na NEAT jest o 21% niższe u otyłych w porównaniu ze szczupłymi, chociaż w przeliczeniu na beztłuszczową masę ciała jest podobne u otyłych i szczupłych.

Potencjalnymi regulatorami zużycia energii w ramach NEAT mogą być: oreksyna A, tyroksyna, leptyna, jednak zdaniem autorki, na razie zbyt mało wiadomo, aby dyskutować o implikacjach odkrycia roli NEAT w zwalczaniu otyłości.

Niezależnie od indywidualnych różnic w zakresie termogenezy, podstawowymi czynnikami wpływającymi na rozwój otyłości są wpływy środowiskowe i behawioralne. A zatem niezależnie od uwarunkowań genetycznych i NEAT, głównymi czynnikami uczestniczącymi w rozwoju otyłości są stosowana dieta i zmniejszona aktywność fizyczna.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-08-20

0 replies on “NEAT czy może wytłumaczyć dlaczego tyjemy?”