Udział cukrzycy w globalnej liczbie zgonów

G. Roglic i wsp – The burden of mortality attributable to diabetes Diabetes Care 2005;28:2130
Gojka Roglic i wsp. przedstawili na łamach Diabetes Care oszacowanie dotyczące wpływu cukrzycy na wskaźniki nadumieralności (excess deaths).

W oparciu o rozbudowany model statystyczny (DisMod II), uwzględniający m.in. zależności między takimi danymi epidemiologicznymi jak zapadalność, chorobowość i względny współczynnik ryzyka zgonu dla cukrzycy, wyliczono wskaźniki liczbowe zgonów zależnych od cukrzycy na świecie, dla poszczególnych regionów geograficznych i grup wiekowych.

W 2000 roku spośród 7,5 miliona zgonów osób chorych na cukrzycę, z przyczyn niezwiązanych z cukrzycą zmarło 4,6 miliona. Roczną liczbę zgonów w świecie, którą można przypisać cukrzycy oceniono na 2,9 miliona (1,4 miliona kobiet i 1,5 miliona mężczyzn). Stanowi to 5,2% wszystkich zgonów.

U osób z cukrzycą poniżej 35 roku życia cukrzyca odpowiada za 75% zgonów, w wieku 35-64 lat za 59% zgonów i powyżej 64 roku życia za 29% zgonów.

Z perspektywy całej populacji udział cukrzycy w liczbie zgonów jest największy w grupie wiekowej 35-64 lata i wynosi dla mężczyzn 6,4% i dla kobiet 9,2% (choć liczby te wynoszą odpowiednio: 15,7% i 18,7% dla Ameryki Północnej oraz 9,5% i 11,3% dla Europy). Udział zgonów z powodu cukrzycy jest najniższy w najbiedniejszych krajach Afryki, Kambodży, Laosie, Myanmar i Wietnamie (2,4%), a najwyższy w Ameryce Północnej (8,5% dla obu Ameryk) i Środkowym Wschodzie (9% dla Półwyspu Arabskiego).

Uzyskane dane czynią cukrzycę piątą co do częstości przyczyną zgonów, po chorobach układu krążenia, nowotworach, urazach i infekcjach.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-09-07

 

0 replies on “Udział cukrzycy w globalnej liczbie zgonów”