Doradztwo zdrowotne dla pacjentów z niskim zasobem wiedzy medycznej

Hardin L – Counseling patients with low health literacy American Journal of Health-System Pharmacy 2005;62:364
Z raportu opublikowanego przez Amerykański Instytut Medycyny (Institute of Medicine) wynika, że wiedza medyczna przeciętnego obywatela USA jest znikoma. Około 90 milionów ludzi w tym kraju charakteryzuje się bowiem ograniczoną umiejętnością zrozumienia przekazywanych przez lekarza czy farmaceutę wskazówek zwiazanych z terapią. Wskazuje to na konieczność opracowania odpowiednich metod postępowania personelu medycznego wobec pacjentów, którzy posiadają problemy ze zrozumieniem informacji przekazywanych w formie pisemnej jak i ustnej.

Zdarza się, iż podczas konsultacji z pacjentem farmaceuta nieświadomie ale i zbyt często używa typowego “medycznego żargonu”. Znikomy zasób wiedzy medycznej, niezrozumienie przekazywanych informacji oraz bariera językowa mogą stać się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych wynikajacych z błednej terapii. Prowadzi to do zwiększenia częstości wizyt lekarskich, dłuższego pozostawania pacjenta w szpitalu a w rezultacie do zwiekszenia kosztów leczenia.

Z tych względów efektywne komunikowanie się farmaceuty z pacjentem jest tak istotne. Konieczne jest więc prawidłowe rozpoznanie występowania takiego problemu u pacjentów. Bardzo często ukrywają to, są zawstydzeni i nie przyznają się do niezrozumienia przekazywanych wytycznych.

Farmaceuta powinien więc podczas wizyty poświęcic pacjentowi tyle uwagi ile tego wymaga, wprowadzić przyjazną atmosferę, mówić wyraźnie używając krótkich zdań.Ważna jest również “mowa ciała”. Powinien także upewnić się, ponownie powtarzając przekazane instrukcje, jak również poprosić pacjenta o ich powtórzenie. Plakaty, wykresy czy filmy wideo mogą okazac się bardzo pomocne podczas argumentacji przekazywanych informacji. Zwrócą one zapewne uwagę pacjenta, a tym samym sprawią, iż staną się one bardziej przystępne i zrozumiałe.
Świadomość środowisk medycznych, w tym szczególnie farmaceutów, na wagę zaistniałego problemu oraz wdrażanie programu efektywnej komunikacji może przyczynić się do zminimalizowania niepożadanych skutków wynikających z nieprawidłowej terapii, jak również poprawić komfort życia pacjentów.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-02-15

0 replies on “Doradztwo zdrowotne dla pacjentów z niskim zasobem wiedzy medycznej”