Medycyna alternatywna a standarty naukowe

Traynor K – Report urges scientific standards for alternative medicine American Journal of Health-System Pharmacy 2005;62:562
Na medycynę komplementarną i alternatywną Amerykanie wydają rocznie ok. 27 miliardów USD.

Amerykański Instytu Medycyny (Institute of Medicine) na zlecenie Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institutes of Health) oraz Agencji ds. badań i jakości w Ochronie Zdrowia (Agency for Healthcare Research and Quality) wydał w styczniu tego roku raport “Complementary and Alternative Medicine in the United States”. Wskazuje on na konieczność opracowania standardów naukowych, które pozwalałyby ocenić ewentualną skuteczność tzw. medycyny komplementarnej oraz medycyny alternatywnej.

Według zaleceń raportu tzw. alternatywne metody leczenia powinny być poddawane takim samym ocenom w zakresie bezpieczeństwa i efektywności, jak klasyczne procedury medyczne, między innymi ze względu na fakt, że są coraz częściej łączone z oficjalnym postępowaniem medycznym. Raport zaleca opracowanie ogólnych metod, miar i standardów pozwalających pozyskać i zinterpretować dowody, dzięki którym będzie można ocenić zasadność stosowania tzw. medycyny alternatywnej.

Według farmaceuty klinicznego Leslie A. Shimp z University of Michigan’s Integrative Medicine Clinic w Ann Arbor, komentującego omawiany raport, istnieje konieczność określenia wartości leczniczej takich procedur jak akupunktura, irydologia czy homeopatia. Konieczne jest również zastosowanie odpowiednich kryteriów jakościowych do tzw. leków ziołowych czy suplementów diety. Podobne stanowisko wyraża amerykańska Food and Drug Administration, w swoich zaleceniach dotyczących suplementów diety.

Brak właściwej oceny procedur tzw. medycyny alternatywnej czy produktów paraleczniczych przez odpowiednie władze do spraw zdrowia może powodować, że pacjenci nie będą w stanie wybrać bezpiecznej dla nich terapii uzupełniającej podstawowe leczenie.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-03-15

0 replies on “Medycyna alternatywna a standarty naukowe”