Monitorowanie antybiotykoterapii szpitalnej przez farmaceutę klinicznego

Bond CA, Raehl CL – Clinical and economic outcomes of pharmacist-managed aminoglycoside or vancomycin therapy American Journal of Health-System Pharmacy 2005;62:1596
Leczeniem najczęściej monitorowanym przez farmaceutów klinicznych w warunkach amerykańskich jest terapia parenteralnymi preparatami antybiotyków aminoglikozydowych i wankomycyną. Oznaczanie stężenia leku w surowicy pozwala na lepsze dostosowanie dawki.

Autorzy niniejszego badania postanowili sprawdzić w jakim stopniu działalność farmaceutów klinicznych wpływa na poprawę jakości i bezpieczeństwa antybiotykoterapii aminoglikozydami i wankomycyną u pacjentów wybranych szpitali w USA. Badana grupa pacjentów obejmowała blisko 200 tysięcy osób, w 961 szpitalach.

Jak wynika z badań, w szpitalach, które nie prowadziły opieki farmaceutycznej w zakresie antybiotykoterapii liczba zgonów była blisko 7% większa niż w tych, które zapewniały fachowy monitoring działania aminoglikozydów i wankomycyny. Długość pobytu pacjentów w szpitalach bez opieki farmaceutycznej była wyższa o ponad 12%, a koszty leków i badań laboratoryjnych o ok. 8% wyższe. Brak farmaceuty klinicznego zajmującego się monitorowaniem stosowania aminoglikozydów i wankomycyny wiązał się również z bardzo znacznym zwiększeniem częstotliwości występowania zaburzeń słuchu – o 46% i niewydolności nerek – o 34%.
Zdaniem autorów badania monitorowanie antybiotykoterapii przez farmaceutę klinicznego wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności i częstotliwości występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem antybiotykoterapii aminoglikozydami i wankomycyną, a także poprawia farmakoekonomiczne wskaźniki leczenia.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2005-08-01

TAGI:
0 replies on “Monitorowanie antybiotykoterapii szpitalnej przez farmaceutę klinicznego”