Proste usprawnienia technologiczne mogą zwiększać bezpieczeństwo pacjentów

Doniesienie prasowe – Technology can make patients safer Lancet 2005;366:608
W The Lancet warto zwrócić uwagę na krótki artykuł poświęcony prostym technologiom, których zastosowanie w medycynie może wiązać się ze znaczną poprawą bezpieczeństwa pacjentów.

Błędy przy zlecaniu lub wydawaniu leków nie są wprawdzie codziennością, ale zapewne przydarzyły się większości lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów. Wydaje się, że dostępne technologie mogą ograniczyć ryzyko pomyłki do minimum.

Przykładem prostego wynalazku wykorzystywanego w części placówek medycznych jest bransoletka z układem elektronicznym, przechowującym szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i przyjmowanych przez niego lekach. Zbliżając bransoletkę do procesora znajdującego się na opakowaniu leku można wygenerować sygnał potwierdzający, że dany preparat jest przyjmowany przez jej właściciela. Budowa bransoletki upodabnia ją do zabezpieczeń antykradzieżowych używanych w sklepach. Koszt urządzenia jest więc niewysoki. Bransoletka stosowana w jednym z amerykańskich oddziałów chirurgicznych kosztuje 2.5 USD.

Idea wykorzystywania prostych technologii do poprawy bezpieczeństwa leczenia znajduje obecnie silne poparcie ze strony instytucji związanych z ochroną zdrowia. Według danych Instytutu Medycyny Stanów Zjednoczonych, błędy personelu medycznego są przyczyną 98000 zgonów pacjentów szpitalnych rocznie. Chcąc ograniczyć tę liczbę, Instytut zaleca adaptowanie technologii znajdujących od lat zastosowanie w handlu i przemyśle. Z podobną inicjatywą wychodzi Światowa Organizacja Zdrowia, która zachęca do inwestycji w proste i opłacalne technologie, które zwiększą bezpieczeństwo leczenia.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-08-20

0 replies on “Proste usprawnienia technologiczne mogą zwiększać bezpieczeństwo pacjentów”