W poszukiwaniu uniwersalnej definicji zespołu metabolicznego

P.Z. Zimmet, K.G. Alberti i J.E. Shaw – Mainstreaming the metabolic syndrome: a definitive definition MJA 2005;183:175
Występowanie zespołu metabolicznego powoduje pięciokrotny wzrost ryzyka cukrzycy typu 2 i dwu- trzykrotny wzrost ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Brak jest powszechnie obowiązującej definicji tego zespołu. Różnice pomiędzy trzema najczęściej używanymi (WHO, NCEP-ATP III i European Group for the Study of Insulin Resistance) są stosunkowo istotnie.

Na łamach Medical Journal of Australia omówiono nową definicję zespołu metabolicznego, opracowaną przez Międzynarodową Federację Cukrzycową (IDF). W odróżnieniu od poprzednich, definicja ta uwzględnia różnice etniczne.

Podstawowym warunkiem rozpoznania, co uzasadnia patogeneza zespołu, jest obecność otyłości brzusznej, ocenianej za pomocą pomiarów obwodu talii; dla rasy kaukaskiej: ≥94 cm dla mężczyzn i ≥80 cm dla kobiet; dla Azjatów z południowych i południowo-wschodnich obszarów: dla mężczyzn ≥90 cm i dla kobiet ≥80 cm.

Oprócz tego parametru, dla postawienia rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie co najmniej dwóch spośród czterech dodatkowych kryteriów: (1) hipertrójglicerydemii (≥1,7 mmol/l), (2) niskiego stężenia HDL (≤1,03 mmol/l dla mężczyzn i ≤1,29 mmol/l dla kobiet) lub leczonych zaburzeń lipidowych, (3) ciśnienia tętniczego ≥130/85 mmHg lub leczonego nadciśnienia tętniczego i (4) glikemii na czczo ≥5,6 mmol/l lub rozpoznanej uprzednio cukrzycy typu 2.

Jest to kolejna propozycja ujednolicenia poglądu na temat zespołu metabolicznego, mogąca przynieść korzyści w praktyce klinicznej i badawczej.

Zdaniem autorów komentarza definicja IDF stanowi zestaw prostych kryteriów mogących służyć lekarzom pierwszego kontaktu do rozpoznawania zespołu metabolicznego, jest łatwo dostępnym narzędziem diagnostycznym do stosowania przez badaczy z całego świata (m.in. dlatego, że uwzględnia różnice etniczne) i wreszcie zawiera listę dodatkowych kryteriów, które należy uwzględniać w badaniach epidemiologicznych.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2005-08-15

0 replies on “W poszukiwaniu uniwersalnej definicji zespołu metabolicznego”