Wydolność fizyczna a ryzyko sercowo-naczyniowe

Jean-Pierre Despres – Our passive lifestyle, our toxic diet, and the atherogenic/diabetogenic metabolic syndrome Circulation 2005;112:453
W Circulation ukazał się komentarz Jean-Pierre Despres do pracy oryginalnej LaMonte i wsp., którzy w prospektywnej obserwacji dowiedli zależności pomiędzy wydolnością sercowo-naczyniową (stanowiącą najbardziej wiarygodny wskaźnik stopnia aktywności fizycznej) a rozwojem zespołu metabolicznego i otyłości.

Despres przypomina, że o zależności pomiędzy niską wydolnością sercowo-naczyniową a występowaniem powikłań i zgonów sercowo-naczyniowych oraz rozwojem cukrzycy jako jedni z pierwszych donieśli Blair i wsp. z Cooper Aerobic Center.

Jednym z istotnych elementów zespołu metabolicznego jest otyłość brzuszna. Blair i wsp. wykazali jednak, że osoby otyłe, ale sprawne fizycznie, są istotnie mniej zagrożone występowaniem zaburzeń metabolicznych i powikłań sercowo-naczyniowych od osób szczupłych, ale z niską wydolnością fizyczną. A zatem, być może, aby skutecznie zapobiegać epidemii chorób sercowo-naczyniowych należy przede wszystkim dążyć do zwiększenia aktywności fizycznej, a dopiero w drugiej kolejności do utraty wagi.

Wydolność sercowo-naczyniowa (którą można najprościej oceniać na podstawie wyników testu wysiłkowego), stanowi nie tylko wskaźnik aktywności fizycznej ale także predyspozycji genetycznych, dzięki którym część osób prowadzących siedzący tryb życia może mimo wszystko uzyskiwać dobre wyniki testów wysiłkowych. Despres przypomina, że zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (zwłaszcza brzusznej) za pomocą ćwiczeń fizycznych, koreluje z poprawą wskaźników metabolicznych. Co więcej, trening fizyczny powoduje zmniejszenie ilości tkanki trzewnej nawet wówczas gdy całkowita waga ciała nie ulega zmianie. A zatem, osoby otyłe ale sprawne często mają mniej trzewnej tkanki tłuszczowej od osób ważących tyle samo ale fizycznie niesprawnych.

Podsumowując, słaba sprawność fizyczna stanowi doskonały wskaźnik ryzyka chorób metabolicznych i związanych z nimi powikłań i zgonów. A zatem, aktywny tryb życia w połączeniu ze zdrowymi nawykami żywieniowymi pozwolą zmniejszyć ryzyko rozwoju otyłości brzusznej, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-07-26

0 replies on “Wydolność fizyczna a ryzyko sercowo-naczyniowe”