Zaufanie pacjenta do lekarza a przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii

John D. Piette i wsp – The role of patient-physician trust in moderating medication nonadherence due to cost pressures Arch Intern Med 2005;165:174
Koszty leków mogą stanowić przeszkodę w realizacji zaleceń lekarskich. Jednakże, również lekarze odgrywają istotną rolę w determinowaniu stopnia przestrzegania zaleceń przez swoich pacjentów. Wysoka jakość relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem może wpływać na chęć realizowania przepisywanych recept, twierdzą autorzy badania, którego wyniki opublikowano w Archives of Internal Medicine.

Autorzy oceniali wpływ stopnia zaufania do lekarza na częstość nierealizowania (z przyczyn finansowych) recept na leki nierefundowane lub objęte częściową refundacją. Przeprowadzili badanie przekrojowe, do którego zakwalifikowali 912 osób z cukrzycą. Uczestników poproszono o ocenę poziomu zaufania do swoich lekarzy, tworząc podgrupy badanych mających duże (n = 557) i małe zaufanie do lekarzy (n = 355).

Analiza podgrup pokazała, że zjawisko niepełnego realizowania recept i tłumaczenia tego względami finansowymi dotyczyło znamiennie statystycznie częściej osób mających niewielkie zaufanie do lekarzy. W grupie, w której łączne wydatki na leki przekraczały 100 USD miesięcznie, zaleceń przestrzegało 89% osób deklarujących zaufanie do swojego lekarza i jedynie 70% tych, które zaufania nie deklarowały.

A zatem, jak sugerują autorzy pracy, stopień przestrzegania zaleceń lekarskich można zwiększyć usuwając pozafinansowe przeszkody w realizacji recept.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-08-08

0 replies on “Zaufanie pacjenta do lekarza a przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii”