Czy leczenie nadciśnienia tętniczego zapewnia lepszą starość?

Athanase Benetos – Does blood pressure control contribute to a more succesfull aging? Hypertension 2005;46:261
Oczekiwany czas przeżycia osób urodzonych w krajach wysokorozwiniętych na początku XXI wieku wynosi ok. 80 lat. Podstawową przyczyną poprawy szans na dożycie sędziwego wieku jest związane z rozwojem medycyny zmniejszenie śmiertelności niemowląt oraz skuteczniejsze leczenie chorób zakaźnych.

Niestety, razem z wydłużeniem czasu przeżycia stale wzrasta również liczba osób schorowanych, wymagających stałej opieki. Pojawia się pytanie, jak można wydłużyć czas przeżycia a jednocześnie zapobiec związanemu z wiekiem procesowi upośledzenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Na łamach Hypertension opublikowano pracę Franco i wsp., którzy wykorzystując dane z badania Framingham, ocenili wpływ nadciśnienia tętniczego na długość życia oraz ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Autorzy porównali średni czas przeżycia oraz czas upływający do momentu wystąpienia jednej z chorób serca i naczyń, w odniesieniu do wartości ciśnienia tętniczego u osób w wieku 50 lat.

Okazało się, że w porównaniu do chorych z nadciśnieniem, osoby z prawidłowymi wartościami ciśnienia żyły około 5 lat dłużej, a około 7 lat później dochodziło u nich do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. A zatem, nadciśnienie tętnicze nie tylko zwiększało ryzyko przedwczesnego zgonu ale i życia z chorobą serca.

W zamieszczonym w tym samym numerze czasopisma komentarzu redakcyjnym Benetos przypomina, że posiadamy dowody na niekorzystny wpływ nadciśnienia na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca oraz niewydolności serca, a także demencji naczyniopochodnej a nawet choroby Alzheimera i osteoporozy. Wszystkie wymienione prowadzą do istotnego kalectwa i w tym sensie leczenie nadciśnienia tętniczego może znacząco poprawiać jakość życia w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-08-23

0 replies on “Czy leczenie nadciśnienia tętniczego zapewnia lepszą starość?”