Antybiotyki są nieskuteczne w chorobie wieńcowej

David Taylor-Robinson, Jens Boman – The failure of antibiotics to prevent heart attacks BMJ 2005;331:361
Teoria zakładająca, że rozwój miażdżycy tętnic związany jest z infekcją chlamydia pneumoniae, oparta jest na dwóch obserwacjach: po pierwsze w ponad 40% zmian miażdżycowych stwierdza się obecność antygenów lub DNA wspomnianego mikroorganizmu, po wtóre zaś w modelach doświadczalnych wykazano, że zakażenie chlamydią prowadzi do powstania zmian zapalnych tętnic. Logiczne jest więc założenie, że eradykacja chlamydii zahamuje rozwój choroby.

W British Journal of Medicine Taylor-Robinson i Boman omówili wyniki dwóch niedawno opublikowanych badań poświęconych wpływowi antybiotykoterapii na przebieg choroby wieńcowej. W pierwszym badaniu 4012 osobom ze stabilną chorobą wieńcową przez rok podawano azytromycynę lub placebo. Obserwacja trwała łącznie 4 lata. W drugim badaniu 4116 chorym po ostrym epizodzie niedokrwiennym serca sekwencyjnie, przez dwa lata, podawano gatyfoksacynę lub placebo.

W obu badaniach nie stwierdzono różnic w częstości występowania incydentów wieńcowych pomiędzy grupami otrzymującymi antybiotyk oraz placebo. Wyniki powyższych prac potwierdzają negatywne wnioski płynące z przeprowadzonej w ubiegłym roku metaanalizy dotychczasowych, mniejszych badań.

Rozważając przyczyny, dla których antybiotykoterapia nie miała wpływu na przebieg choroby wieńcowej, autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że miażdżyca tętnic jest procesem długotrwałym, mającym początek już w młodym wieku. Możliwe więc jest, że leki przeciwbakteryjne podawane są zbyt późno, aby mogły przynieść oczekiwane korzyści. Potwierdzałby to fakt, że rzadko udaje się potwierdzić obecność żywych drobnoustrojów w zmianach miażdżycowych. Ponadto, nic nie wskazuje, aby infekcja była jedyną przyczyną rozwoju miażdżycy, a tym samym inne czynniki mogą maskować korzystne efekty antybiotykoterapii.

Zdaniem autorów wskazane byłoby przeprowadzenie badań pozwalających stwierdzić, czy podawanie antybiotyków lub szczepienie przeciwko chlamydia pneumoniae w młodym wieku może wpłynąć na późniejszy rozwój miażdżycy.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-08-13

0 replies on “Antybiotyki są nieskuteczne w chorobie wieńcowej”