Skłonność do somatyzacji jest znacznym obciążeniem dla budżetu ochrony zdrowia- dane z USA

Arthur J. Barsky, John Orav i David W. Bates – Somatization increases medical utilization and costs independent of psychiatric and medical comorbidity Arch Gen Psy 2005;62:903
Osoby ze skłonnością do somatyzacji stanowią istotne obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia, dowodzą autorzy pracy opublikowanej w Archives of General Psychiatry.

Codzienna praktyka wskazuje, że osoby z objawami nie wiążącymi się z żadną chorobą somatyczną zgłaszają się na wizyty lekarskie znacznie częściej niż inni, konsultują swoje dolegliwości jednocześnie u wielu specjalistów i szczególnie często są niezadowoleni z jakości świadczonych im usług. Autorzy z USA oceniali, czy pacjentami ze skłonnością do somatyzacji są głównie osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi (zespoły lękowe i depresyjne) oraz porównywali koszty opieki zdrowotnej u osób ze skłonnością i bez skłonności do somatyzacji. Źródłem danych były kwestionariusze wypełniane przez pacjentów oraz rejestry procedur medycznych. Badanie przeprowadzono w dwóch przyszpitalnych ośrodkach ambulatoryjnych.

Końcową analizą objęto kwestionariusze od 1546 osób. U 20.5% z nich postawiono wstępne rozpoznanie somatyzacji objawów. Aż 42.3% osób z tej podgrupy nie miało zaburzenia lękowego czy depresyjnego.

W porównaniu z brakiem skłonności do somatyzacji, objawianie tej skłonności wiązało się między innymi z większą liczbą wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu (średnia w ciągu roku 3.43 vs 4.90), wizyt u specjalistów (4.90 vs 8.13) i hospitalizacji (0.13 vs 0.32). Ponadto, pociągało za sobą wyższe koszty leczenia szpitalnego (991 USD vs 3146 USD) i ambulatoryjnego (1771 USD vs 3208 USD). Uwzględnienie w analizie innych zaburzeń psychicznych, innych chorób współistniejących i charakterystyki demograficznej miało niewielki wpływ na opisane wyniki.

W skali kraju, sama somatyzacja wiązała się z dodatkowymi kosztami opieki zdrowotnej ocenianymi na 256 miliardów USD rocznie.

Podsumowując, pacjenci ze skłonnością do somatyzacji stanowią dwukrotnie większe obciążenie dla budżetu ochrony zdrowia w USA niż osoby bez tej skłonności.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-08-17

0 replies on “Skłonność do somatyzacji jest znacznym obciążeniem dla budżetu ochrony zdrowia- dane z USA”