Jak wykryć osoby zagrożone rozwojem cukrzycy typu 2?

M. I. Schmidt i wsp – Identifying individuals at high risk for diabetes Diab Care 2005;28:2013
Obowiązującym standardem w zakresie oceny ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 jest doustny test obciążenia glukozą (OGTT). Test ten charakteryzuje wysoka specyficzność (92%) i stosunkowo niska czułość (52%) w wykrywaniu osób, które rozwiną cukrzycę w przyszłości. Niewygoda dla pacjenta, a także koszty OGTT skłaniają do poszukiwania innych, prostych sposobów oceny zagrożenia rozwojem cukrzycy.

Na łamach Diabetes Care opublikowano wyniki analizy danych pochodzących z prospektywnego badania The Atherosclerosis Risk In Communities, w którym w latach od 1987-89 do 1996-1998 obserwowano 7915 osób w wieku 45-64 lat, u 1292 z nich rozpoznając cukrzycę.

Autorzy porównali kilka modeli określających ryzyko jej rozwoju. W pierwszym z nich oparto się wyłącznie na danych klinicznych uwzględniając wiek, rasę, wywiad rodzinny, ciśnienie skurczowe, obwód talii i wzrost. W drugim modelu posłużono się wyłącznie wyjściowym stężeniem glukozy na czczo, w trzecim połączono dane kliniczne i stężenie glukozy na czczo, a w czwartym uwzględniono dodatkowo lipidogram.

Czułość ocenianych modeli w określeniu rozwoju cukrzycy mieściła się w granicach 40-52%, specyficzność w granicach 84-86%, a pozytywna wartość predykcyjna w zakresie 32% dla danych klinicznych i 42% dla modelu opartego na danych laboratoryjnych i klinicznych. Chociaż w analizie statystycznej modele złożone przyniosły lepsze wyniki, to różnice nie były duże.

Autorzy uważają więc, że każdy z proponowanych przez nich sposobów może pomóc w wyodrębnieniu grup chorych zagrożonych cukrzycą, których należy objąć działaniami prewencyjnymi. Algorytmy opracowane na opisanych modelach mogą być także używane przy rekrutacji w badaniach nad możliwościami prewencji cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-08-17

0 replies on “Jak wykryć osoby zagrożone rozwojem cukrzycy typu 2?”