Trendy w śmiertelności z powodu raka płuc w krajach Unii Europejskiej – badanie polskich autorów

Joanna Didkowska i wsp – Lung cancer mortality at ages 35-54 in the European Union: ecological study of evolving tobacco epidemics BMJ 2005;331:189
W British Medical Journal opublikowano wyniki badania epidemiologicznego poświęconego trendom w śmiertelności z powodu raka płuc u mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że główni autorzy badania są pracownikami Centrum Onkologii w Warszawie.

Śmiertelność z powodu raka płuc u osób w wieku 35-54 lata jest dość dokładnym wykładnikiem ekspozycji populacji na papierosy. W tej grupie wiekowej aż 80-90% omawianych nowotworów występuje u palaczy.

Właśnie różnicą w odsetku osób palących tłumaczono przepaść pod względem śmiertelności z powodu raka płuc pomiędzy “nowymi” i “starymi” krajami Unii. Obecnie w większości krajów UE obserwuje się spadek śmiertelności z powodu raka płuc u mężczyzn w średnim wieku. Znacznie bardziej niepokojące są dane dotyczące kobiet, które umierają z powodu tej choroby coraz częściej. Wyjątkiem od tej reguły są mieszkanki Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Pomimo to w Danii, a także w Szwecji i Holandii, śmiertelność u kobiet jest wyższa od śmiertelności u mężczyzn.

Krajem, w którym obserwuje się szczególnie niekorzystne trendy, tak u kobiet jak i u mężczyzn, są Węgry. Z kolei zmiany pod względem śmiertelności z powodu raka płuc w Polsce nie odbiegają od obserwowanych w większości pozostałych krajów UE: mężczyźni umierają coraz rzadziej, a kobiety częściej. Dynamika korzystnych zmian u mężczyzn jest w Polsce, jak i innych “nowych” krajach UE większa niż w krajach Zachodnich.

Autorzy nie wykluczają, że pozytywne trendy u mężczyzn staną się motorem do korzystnych zmian u kobiet. Obserwowana wcześniej przepaść pomiędzy „starą” a „nową” Unią zaczyna się zacierać. Niemniej, autorzy badania podkreślają konieczność opracowania skutecznych programów przeciwdziałających paleniu u obu płci.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-07-23

0 replies on “Trendy w śmiertelności z powodu raka płuc w krajach Unii Europejskiej – badanie polskich autorów”