Nadciśnienie tętnicze u osób w bardzo podeszłym wieku

Donald M. Lloyd-Jones, Jane C. Evans i Daniel Levy – Hypertension in adults across the age spectrum. Current outcomes and control in the community JAMA 2005;294:466
Osoby w bardzo podeszłym wieku są często pomijane przez autorów prac oryginalnych. Ta reguła powoli traci aktualność, o czym świadczą między innymi wyniki badania Lloyda-Jonesa i wsp., opublikowane w Journal of the American Medical Association.

Autorzy z USA analizowali podgrupę osób uczestniczących w Framingham Heart Study, w tym osób powyżej 80 roku życia, oceniając częstość występowania i leczenie nadciśnienia tętniczego. Atutem badania była duża liczebność badanej grupy (n = 5296).

Zgodnie z oczekiwaniami, częstość nadciśnienia tętniczego i stosowania leków obniżających ciśnienie wzrastała wraz z wiekiem. Wyrażona w procentach częstość prawidłowej kontroli ciśnienia (< 140/90 mm Hg) w grupie osób poniżej 60 roku życia, w wieku 60-79 lat i w wieku 80 lat lub starszych wynosiła odpowiednio 38%, 36% i 38% u mężczyzn (p = 0.3) i 38%, 28% i 23% u kobiet (p < 0.001).

Z wiekiem nasilała się zależność pomiędzy bezwzględnym ryzykiem chorób układu krążenia a stopniem nadciśnienia tętniczego. Przykładowo, w grupie osób w wieku 80 lat lub starszych w ciągu 6 lat obserwacji ciężkie incydenty sercowo-naczyniowe występowały u 9.5% osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, 19.8% osób z ciśnieniem wysokim prawidłowym, 20.3% osób z nadciśnieniem 1 stopnia i 24.7% osób z nadciśnieniem 2 stopnia i nadciśnieniem leczonym farmakologicznie.

Podsumowując, kontrola ciśnienia tętniczego u osób starszych jest niezadowalająca. Co ciekawe, dotyczy to szczególnie kobiet. Konieczne są dalsze badania nad interwencjami, które pozwolą na zmniejszenie wysokiego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u osób z najstarszych grup wiekowych, z nadciśnieniem tętniczym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-07-27

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze u osób w bardzo podeszłym wieku”