Wysokość ciśnienia tętniczego w wieku dorosłym a oczekiwana długość życia

Oscar H. Franco i wsp – Blood pressure in adulthood and life expectancy with cardiovascular disease in men and women. Life course analysis Hypertension 2005;46:280
W Hypertension zwraca uwagę badanie Oscara H. Franco i wsp., którzy analizowali korelację pomiędzy wysokością ciśnienia tętniczego w wieku dorosłym a oczekiwanym przeżyciem całkowitym, a także przeżyciem bez choroby układu sercowo-naczyniowego i z chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Wpływ ciśnienia tętniczego na przeżycie jest zagadnieniem, które z pewnością ciekawi lekarzy-praktyków a, jak piszą autorzy pracy, dotychczasowa wiedza na ten temat jest stosunkowo skąpa. W omawianej pracy grupę badaną stanowiło 3128 osób uczestniczących we Framingham Heart Study. Wszystkie osoby w chwili rozpoczęcia obserwacji miały 50 lat.

Autorzy nie brali pod uwagę w analizie czynnika leczenia hipotensyjnego, ponieważ w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiatych 20 wieku, kiedy badana populacja miała 50 lat, wskaźniki wyrównania ciśnienia tętniczego w USA były bardzo niskie (< 10%).

Niezależnie od płci, oczekiwany całkowity czas przeżycia oraz przeżycia bez chorób układu krążenia, zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego u 50-latków z nadciśnieniem tętniczym był krótszy niż u ich rówieśników z prawidłowym ciśnieniem. Całkowite przeżycie u mężczyzn i kobiet z prawidłowym ciśnieniem (< 140/90 mm Hg) było odpowiednio o 5.1 i 4.9 lat dłuższe niż u mężczyzn i kobiet z nadciśnieniem. Mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym w wieku 50 lat mieli w perspektywie czas przeżycia bez chorób układu krążenia o 7.2 lat dłuższy (95% przedział ufności, 5.6-9.0), niż u mężczyzn z nadciśnieniem, przez co czas życia z chorobami sercowo-naczyniowymi był u nich o 2.1 (0.9-3.4) krótszy niż u ich rówieśników z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Powyższe obserwacje wskazują na silniejszą niż wcześniej sądzono, odwrotną korelację pomiędzy ciśnieniem tętniczym a długością życia i zwiększają znaczenie populacyjnych interwencji przeciwdziałających nadciśnieniu tętniczemu.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-08-10

0 replies on “Wysokość ciśnienia tętniczego w wieku dorosłym a oczekiwana długość życia”