Aspiryna w niskiej dawce i witamina E nie zapobiegają chorobom nowotworowym- wyniki Women`s Health Study

Eric J. Jacobs i Michael J. Thun – Low-dose aspirin and vitamin E. Challenges and opportunities in cancer prevention JAMA 2005;294:105
W Journal of the American Medical Association opublikowano, wraz z komentarzem, 2 artykuły poświęcone wynikom 10-letniej obserwacji w Women`s Health Study (WHS). WHS to długoterminowa, randomizowana próba, w której niemal 40 000 kobietom w średnim wieku, bez wywiadu choroby nowotworowej i sercowo-naczyniowej, w układzie czynnikowym 2×2, podawano co drugi dzień aspirynę w niskiej dawce (100 mg) i/lub witaminę E (600 IU) i/lub odpowiednie placebo.

Aspiryna w niskiej dawce i witamina E nie wpłynęły na zapadalność na choroby nowotworowe ani na liczbę zgonów przez nie spowodowanych. Aspiryna w niskiej dawce spowodowała zmniejszenie ryzyka udaru, nie wpłynęła natomiast w widoczny sposób na ryzyko zawału serca, a zwiększyła zagrożenie wymagającymi transfuzji krwawieniami z przewodu pokarmowego.  Witamina E nie wpłynęła na występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jak podkreślają komentujący WHS Eric J. Jacobs i Michael J. Thun, znaczenie uzyskanych wyników jest duże, badano bowiem liczną populację, odnotowując wiele punktów końcowych (2865 przypadków choroby nowotworowej, 583 zgony nowotworowe). Jest mało prawdopodobne aby, biorąc pod uwagę dużą liczebność grupy badanej i 10-letni czas terapii, w WHS nie zauważono wpływu aspiryny w niskiej dawce lub witaminy E na występowanie nowotworów piersi, jelita grubego lub całkowitą śmiertelność nowotworową.

Wyniki pracy nie pozwalają jednak całkowicie wykluczyć, że aspiryna w wyższej dawce (≥325 mg/dobę), może zmniejszać ryzyko występowania niektórych chorób nowotworowych, bowiem w badaniach obserwacyjnych regularne przyjmowanie aspiryny niezmiennie wiązało się z 30-50% zmniejszeniem ryzyka raka okrężnicy i odbytnicy. Opisywano również zmniejszenie zapadalności na nowotwory przełyku i żołądka.

Podsumowując, próby chemoprewencji chorób nowotworowych w WHS zakończyły się niepowodzeniem. Choć próby zapobiegania rakowi piersi w grupach wysokiego ryzyka za pomocą tamoksyfenu zakończyły się sukcesem, w chwili obecnej brak jest leków, które odgrywałyby podobną rolę prewencyjną w chorobach nowotworowych jak na przykład statyny w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-07-06

0 replies on “Aspiryna w niskiej dawce i witamina E nie zapobiegają chorobom nowotworowym- wyniki Women`s Health Study”