Porównanie skuteczności inhibitorów ACE i antagonistów receptora dla angiotensyny II w nefropatii cukrzycowej

Edgar V Lerma – Review: ACE inhibitors, but not angiotensin II receptor antagonists, reduce all cause mortality in diabetic nephropathy Evid Based Med 2005;10:77
Na łamach Evidence Based Medicine znalazł się komentarz Edgara V. Lerma do opublikowanej w BMJ pracy Strippolli i wsp., poświęconej porównaniu skuteczności inhibitorów ACE i antagonistów receptora dla angiotensyny II (ARA) w nefropatii cukrzycowej.

W systematycznym artykule przeglądowym Strippoli i wsp. wykazali, że w nefropatii cukrzycowej, w porównaniu z placebo, inhibitory ACE, ale nie ARA, zmniejszyły śmiertelność całkowitą (redukcja ryzyka 21%, 95% przedział ufności 1-37%).

Jak pisze Lerma, zarówno inhibitory ACE jak i ARA przeciwdziałają proteinurii. Nie jest jednak jasne czy, zwłaszcza w nefropatii cukrzycowej, inhibitory ACE działają silniej renoprotekcyjnie od ARA. Lerma zauważa, że w przeglądzie Strippoli, w jedynym dużym, randomizowanym badaniu, w którym wykazano ochronny wpływ inhibitorów ACE na nerki, uczestniczyli chorzy z cukrzycą typu 1. W pojedynczym badaniu, w którym wykazano renoprotekcyjne działanie inhibitorów ACE w cukrzycy typu 2, uczestniczyła stosunkowo mała liczba chorych, którzy w dodatku niecałkowicie spełniali kryteria rozpoznania nefropatii cukrzycowej. Nie ma bezpośredniego porównania inhibitorów ACE i ARA (w artykule przeglądowym punktem odniesienia dla obu grup leków były badania vs placebo).

Zdaniem Lerma konieczne jest przeprowadzenie randomizowanej próby, w której porównano by bezpośrednio inhibitory ACE i ARA. Do chwili jej przeprowadzenia preferowanie inhibitorów ACE zaleca się u chorych z nefropatią w przebiegu cukrzycy typu 1. W przypadku nefropatii w przebiegu cukrzycy typu 2 można zalecać zarówno inhibitory ACE jak i ARA.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2005-07-21

0 replies on “Porównanie skuteczności inhibitorów ACE i antagonistów receptora dla angiotensyny II w nefropatii cukrzycowej”