Specyfika postępowania w zespole metabolicznym u osób z chorobami psychicznymi

Artykuł redakcyjny – Advancing the treatment of people with mental illness: a call to action in the management of metabolic issues J Clin Psych 2005;66:790
W Journal of Clinical Psychiatry ukazał się ważny artykuł przeglądowy, poświęcony postępowaniu w przypadku zespołu metabolicznego u osób z chorobami psychicznymi. Dla przypomnienia, podstawowymi elementami wchodzącymi w skład zespołu metabolicznego są: otyłość, nadciśnienie tętnicze, upośledzona tolerancja glukozy i zaburzenia lipidowe. Omawiany problem dotyczy około 20% dorosłych mieszkańców krajów uprzemysłowionych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowią grupę wysokiego ryzyka zespołu, głównie z uwagi na predyspozycje do otyłości, statycznego trybu życia, nieracjonalnej diety i palenia, wynikające z natury choroby psychicznej, będące powikłaniem stosowanych leków psychotropowych (zwłaszcza leczenie przeciwpsychotyczne często wiąże się z przyrostem masy ciała), czy też będące następstwem czynników genetycznych.

Ośrodki terapii chorób psychicznych są słabo przygotowane do diagnostyki, leczenia i monitorowania zespołu metabolicznego. Wiedza psychiatrów na temat tej choroby jest niewystarczająca.

Z dotychczasowych badań wynika, że zasady monitorowania zespołu metabolicznego powinny być takie same u osób z chorobami psychicznymi i bez tych chorób. Są dowody na to, że po niewielkich zmianach organizacyjnych, monitorowanie może być prowadzone w ośrodkach psychiatrycznych, z udziałem specjalistów z innych dziedzin medycyny.

U osób z zaburzeniami psychicznymi szczególnie istotne są techniki motywacyjne i edukacja, zarówno samych pacjentów, jak i ich rodzin oraz opiekunów. O powodzeniu monitorowania i terapii w tej grupie chorych decyduje często zaufanie lub brak zaufania do lekarza. Chorzy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być wyłączani z procesu podejmowania decyzji dotyczących ich zdrowia. Przeciwnie, aktywny udział pacjentów w planowaniu diagnostyki i leczenia jest koniecznym warunkiem sukcesu.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 2005-07-01

0 replies on “Specyfika postępowania w zespole metabolicznym u osób z chorobami psychicznymi”