Badania przesiewowe w kierunku depresji a choroby sercowo-naczyniowe

Grant R. Grissom i Robert A. Phillips – Screening for depression. This is the heart of the matter Arch Intern Med 2005;165:1214
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki dwóch oryginalnych badań poświęconych zależności pomiędzy depresją a rokowaniem w chorobach sercowo-naczyniowych oraz ciekawy, zbiorczy komentarz do tych prac, sygnowany przez Grissoma i Phillipsa.

W jednym z komentowanych badań wykazano, że depresja może zwiększać ryzyko miażdżycy, a wzrost ryzyka jest proporcjonalny do nasilenia objawów depresyjnych. Z drugiej pracy wynika, że depresja wiąże się ze zmniejszeniem zmienności rytmu serca, co zwiększa podatność na zaburzenia rytmu. Oba badania wskazują również, że depresja wiąże się z niezdrowym stylem życia i przez to dodatkowo zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe.

Pomimo dowodów na związek pomiędzy depresją a chorobami somatycznymi oraz pomimo dysponowania skutecznymi metodami leczenia depresji, badania przesiewowe służące rozpoznawaniu tej choroby są zaniedbywane zarówno przez kardiologów jak i internistów. Wśród przyczyn wymienia się nieznajomość objawów depresyjnych przez lekarzy, brak przekonania o tym, że leczenie depresji poprawia rokowanie w chorobach układu krążenia oraz niedoskonałość narzędzi diagnostycznych.

Aktualnie stosowane metody rozpoznawania depresji zawodzą u pacjentów z chorobami przewlekłymi, w których objawy somatyczne mogą maskować objawy depresyjne. Przełomem mogą być interaktywne programy komputerowe, wolne od wad typowych dla standardowych skal diagnostycznych. Nowe narzędzia mogą znacząco ułatwić lekarzom podejmowanie decyzji o rozpoczęciu leczenia i pozwolić na identyfikację osób ze wskazaniami do opieki specjalistycznej.

Prawdopodobnie wkrótce wszystkie “techniczne” przeszkody na drodze do skutecznego skriningu zostaną przełamane. Jest nadzieja, że znajdzie to odzwierciedlenie w poprawie jakości opieki nad chorymi.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-06-13

 

0 replies on “Badania przesiewowe w kierunku depresji a choroby sercowo-naczyniowe”