Zmiany w sposobie leczenia nadciśnienia tętniczego w Kanadzie w latach 1994-2002

Karen Tu i wsp – Hypertension management in the elderly has improved. Ontario prescribing trends, 1994 to 2002 Hypertension 2005;45:1113
Pomimo, że związek nadciśnienia tętniczego z ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych został udowodniony ponad wszelką wątpliwość, wyniki badań obserwacyjnych wskazują, że w dalszym ciągu znaczna część chorych na nadciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio leczona.

Na łamach Hypertension opublikowana została praca kanadyjskich badaczy, którzy podjęli się oceny, czy podejmowane w ostatnich latach w tym kraju wysiłki autorytetów medycznych, poświęcone rozpowszechnianiu leczenia hipotensyjnego (w ramach programu Canadian Hypertension Education Program – CHEP), przyniosły oczekiwany efekt.

Autorzy wykorzystali administracyjne bazy danych, zawierające m.in. informacje o lekach hipotensyjnych przepisanych przez lekarzy rodzinnych liczącym ponad 65 lat mieszkańcom stanu Ontario. Porównano liczby osób, którym po raz pierwszy przepisano leki hipotensyjne w 1994 i w 2004 roku. Z badania wyłączono osoby z innymi wskazaniami do przyjmowania preparatów o działaniu hipotensyjnym (m.in.: choroba wieńcowa, niewydolność serca, choroby nerek). Uznano, że chorzy, którzy w ciągu 180 dni nie otrzymali kolejnej recepty, zaprzestali leczenia. Uzyskane wyniki analizowano w odniesieniu do aktualnej populacji stanu Ontario.

Stwierdzono, że w badanym okresie znacząco wzrosła liczba osób, które rozpoczęły leczenie hipotensyjne: z ok. 20 do ok. 24/ 1000 osób w przypadku kobiet oraz z ok. 16 do ok. 23.5/1000 osób w przypadku mężczyzn. Ponadto, z 21% do 40% wzrósł odsetek pacjentów z nowo rozpoznanym nadciśnieniem, którzy w przeciągu 24 miesięcy rozpoczęli leczenie skojarzone. Zmniejszył się natomiast odsetek chorych, którzy zaprzestali leczenia: z 36 % w 1994 r. do 21 % w 2002 r.

Według autorów, powyższe wyniki dowodzą, że w ostatniej dekadzie znacząco poprawiła się diagnostyka nadciśnienia tętniczego oraz nastąpił wzrost świadomości konieczności leczenia nadciśnienia wśród kanadyjskich lekarzy i chorych. Być może, przynajmniej w części, jest to efekt programu CHEP.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-06-30

0 replies on “Zmiany w sposobie leczenia nadciśnienia tętniczego w Kanadzie w latach 1994-2002”