Co to jest “przednadciśnienie” tętnicze?

Laura P. Svetkey – Management of prehypertension Hypertension 2005;45:1056
W Hypertension zamieszczono artykuł poglądowy poświęcony “przednadciśnieniu”.

W 2003 roku organizacja Seventh Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7) w swoich wytycznych nadała nową nazwę wartościom ciśnienia tętniczego poprzednio klasyfikowanym jako “ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe” (high-normal) oraz “ciśnienie powyżej optymalnego” (above-normal) Obecnie, dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w granicach 120-139 mm Hg i 80-89 mm Hg, zastosowano określenie “przednadciśnienie” (prehypertension).

W przeciwieństwie do poprzednich, nowa nazwa wyraźnie wskazuje na istnienie nieprawidłowości, którą należy leczyć. Autorzy wytycznych podkreślają, że wyniki wiarygodnych badań obserwacyjnych przemawiają za gorszym rokowaniem u osób z przednadciśnieniem, niż u osób z “ciśnieniem tętniczym optymalnym” (tzn. poniżej 120/80 mm Hg). Wiadomo m.in., że osoby z ciśnieniem skurczowym 135 mm Hg, obciążone są dwukrotnie wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby wieńcowej oraz udaru mózgu, niż osoby z ciśnieniem 115 mm Hg.

Za podstawę leczenia przednadciśnienia uznano metody niefarmakologiczne – wśród nich znalazły się: normalizacja wagi ciała, ograniczenie spożycia soli kuchennej i alkoholu, wysoka aktywność fizyczna oraz zawierająca dużo potasu dieta, oparta na produktach mlecznych i warzywach.

Zastosowanie powyższych metod pozwala na obniżenie ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego nawet o ok. 40-60 %. Leczenie farmakologiczne przednadciśnienia zalecane jest obecnie jedynie u chorych z towarzyszącą cukrzycą oraz z przewlekłymi chorobami nerek – docelowe wartości ciśnienia tętniczego to poniżej 120/80 mm Hg.

W wytycznych JNC-7 podkreśla się udział lekarza w przekonaniu pacjenta z przednadciśnieniem, że niefarmakologiczne metody leczenia hipotensyjnego mogą przynieść istotne korzyści, pod postacią obniżenia ryzyka poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2005-06-30

0 replies on “Co to jest “przednadciśnienie” tętnicze?”