Objawy depresji u ojca po narodzinach dziecka mają wpływ na rozwój potomka

Paul Ramchandani i wsp – Paternal depression in the postnatal period and child development: a prospective population study Lancet 2005;365:2201
Depresja u ojca po narodzinach dziecka może niekorzystnie wpłynąć na rozwój potomka, twierdzą autorzy populacyjnego badania, którego wyniki opublikowano w The Lancet.

Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się na roli depresji u matek w okresie poporodowym. Z opracowań dotyczących tego zagadnienia wiadomo, że może ona wiązać się z pogorszeniem jakości opieki nad dzieckiem i prowadzić do zaburzeń psychicznych i fizycznych, w późniejszym okresie życia potomka.

Badania epidemiologiczne sugerują, że depresja również u ojców występuje dość często, jej znaczenie dla rozwoju dziecka jest jednak słabo poznane. Autorzy z Wielkiej Brytanii analizowali objawy depresyjne u matek (n = 13351) i ojców (n = 12884) po 8 tygodniach od urodzenia dziecka. Ojcowie byli oceniani ponownie po 21 miesiącach. Głównym mierzonym parametrem było występowanie zaburzeń behawioralnych lub problemów emocjonalnych u dzieci (n = 10024) w wieku 3.5 lat. Do wykrywania nieprawidłowości posłużyła skala Ruttera.

Autorzy opracowania stwierdzili, że depresja u ojców bezpośrednio po narodzinach dziecka była związana z zaburzeniami behawioralnymi i nieprawidłowym rozwojem emocjonalnym potomstwa w wieku 3.5 lat (zmodyfikowany iloraz szans tych zaburzeń wynosił 2.09, 95% przedział ufności: 1.42-3.08). U chłopców, których ojcowie mieli depresję, wzrastało zwłaszcza ryzyko zaburzeń zachowania (2.66, 1.67-4.25). Uwzględnienie depresji u matek oraz depresji u ojców w późniejszym okresie rozwoju potomstwa nie miało wpływu na wynik analizy.

Podsumowując, autorzy wykazali, że depresja u ojców w okresie bezpośrednio po narodzinach dziecka wywiera niezależny, niekorzystny wpływ na rozwój emocjonalny i behawioralny potomstwa.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-06-25

0 replies on “Objawy depresji u ojca po narodzinach dziecka mają wpływ na rozwój potomka”