Utrata masy ciała u osób z nadwagą a ryzyko nadciśnienia

Lynn L. Moore i wsp – Weight loss in overweight adults and the long-term risk of hypertension Arch Intern Med 2005;165:1298
Najsilniejszym znanym czynnikiem ryzyka nadciśnienia jest nadmiernie wysoka masa ciała. W Archives of Internal Medicine ukazała się praca będąca częścią projektu Framingham Study, w której oceniono wpływ stopnia utraty wagi i utrzymania tego efektu, na ryzyko wystąpienia nadciśnienia u dorosłych z nadwagą.

W badaniu uczestniczyło 623 osoby z nadwagą (BMI ≥ 25) w wieku średnim (30-49 lat) i 605 osób starszych (50-65 lat). Zależnie od wielkości ubytku masy ciała w ciągu 4 lat pacjentów kwalifikowano do podgrup: (1) mniej niż 1.8 kg, (2) 1.8 kg – 3.6 kg, (3) 3.6 kg – 6.8 kg, (4) ≥6.8 kg. Kolejnym kryterium było utrzymanie zredukowanej wagi przez kolejne 4 lata.

Po skorygowaniu pod względem wieku, płci, wykształcenia, wyjściowego BMI, wzrostu, aktywności fizycznej, stosowania używek (papierosów i alkoholu) okazało się, że redukcja masy ciała ≥ 6.8 kg wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju nadciśnienia o 21-29%. Nawet mniejsze (co najmniej 1.8 kg), ale utrzymane w czasie obniżenie masy ciała redukowało długoterminowe ryzyko wystąpienia nadciśnienia o 22% (RR 0.78, 95% CI 0.6-1.03) u osób w wieku średnim i o 26% (RR 0.74, 95% CI 0.56-0.97) u osób starszych.

Uprzednie badania dowiodły korzyści z obniżenia masy ciała u osób z już rozpoznanym nadciśnieniem, a także u osób z dużym ryzykiem rozwoju nadciśnienia. Zdaniem autorów korzyści te występują także u osób z nadwagą bez nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-06-13

 

0 replies on “Utrata masy ciała u osób z nadwagą a ryzyko nadciśnienia”