Status społeczny a ryzyko wieńcowe-co jest ogniwem łączącym?

Harry Hemingway i wsp – Does autonomic function link social position to coronary risk? The Whitehall II Study Circulation 2005;111:3071
Stwierdzono, że niższy status społeczny łączy się ze zwiększonym ryzykiem występowania incydentów wieńcowych. Dane kliniczne i laboratoryjne sugerują, że ogniwem łączącym może być układ autonomiczny. Dotychczas nie zbadano, w jakim stopniu dysfunkcja układu autonomicznego, mierzona zmiennością rytmu zatokowego (HRV), może wpływać na insulinooporność, otyłość, wartości lipidów oraz ciśnienia tętniczego.

W opublikowanym w Circulation badaniu Whitehall II wzięło udział 2197 mężczyzn w wieku 45-68 lat. Oceniono ich status społeczny oraz czynniki psychospołeczne, behawioralne i metaboliczne. Niski wskaźnik zatrudnienia wiązał się z niskim SDNN (odchylenie standardowe interwałów NN) (po uwzględnieniu czynnika wieku, P=0.004). Także niekorzystne czynniki behawioralne (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, niewłaściwa dieta) oraz czynniki psychospołeczne ( niskie poczucie kontroli pracy), wiązały się z niskim HRV (mierzonym za pomocą wartości czasowych (np. SDNN) i częstotliwościowych (moc widma niskiej -LF i wysokiej częstotliwości -HF) (P<0.03). Harry Hemingway i wsp. zarejestrowali także silną (P<0.001), liniową korelację HRV ze składowymi zespołu metabolicznego (obwodem talii, wartością skurczowego ciśnienia tętniczego, cholesterolu HDL, trójglicerydów, glikemii na czczo i glikemii poposiłkowej).

A zatem, jak sugerują autorzy badania, za zależne od statusu społecznego różnice w częstości występowania choroby niedokrwiennej serca mogą być odpowiedzialne zaburzenia układu autonomicznego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-06-14

0 replies on “Status społeczny a ryzyko wieńcowe-co jest ogniwem łączącym?”