Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych – zalecenia American Cancer Society

Laura Coughlin – American Cancer Society releases annual guidelines for the early detection of cancer Am Fam Phys 2005;71:2202
W American Family Physician zamieszczono streszczenie aktualnych zaleceń American Cancer Society (ASA 2005), dotyczących wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych.

Skrining raka piersi u kobiet powinien rozpocząć się po 20 roku życia i polegać na palpacyjnym klinicznym badaniu piersi (raz na 3 lata), wspomaganym przez poradnictwo dotyczące interpretacji objawów, a po 39 roku życia na regularnej rokrocznej mammografii.

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy należy rozpocząć po 3 latach od rozpoczęcia życia seksualnego, ale nie później niż w 21 roku życia. Do 30 roku życia podstawą skriningu powinno być coroczne badanie cytologiczne. U starszych kobiet prawidłowy wynik trzech kolejnych badań upoważnia do zmniejszenia ich częstotliwości i wykonywania co 2-3 lata.

U osób z przeciętnym ryzykiem raka jelita grubego program wczesnego wykrywania tego nowotworu należy rozpocząć po 50 roku życia. Wśród narzędzi skriningowych wymienia się test na obecność krwi utajonej w kale (immunohistochemiczny) wykonywany raz w roku, sigmoidoskopię co 5 lat, kolonoskopię co 10 lat lub badanie radiograficzne z wlewem doodbytniczym co 5 lat. Osobnym, intensywniejszym nadzorem należy objąć osoby po usunięciu gruczolaków lub raka jelita grubego oraz osoby z rodzinnym występowaniem raka okrężnicy/odbytnicy.

Badania przesiewowe w kierunku raka prostaty w grupie przeciętnego ryzyka powinny rozpocząć się po 50 roku życia. Narzędziami skriningowymi są: antygen rakowy PSA i badanie per rectum. Wskazania ASA nie obejmują rutynowego skriningu raka endometrium ani raka płuc.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2005-06-01

0 replies on “Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych – zalecenia American Cancer Society”