Zwapnienia tętnic wieńcowych i aorty a depresja u kobiet

Patricia K. Agatisa i wsp – Coronary and aortic calcification in women with a history of major depression Arch Int Med 2005;165:1229
W Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki pracy oryginalnej, poświęconej zależności pomiędzy obecnością zwapnień w tętnicach wieńcowych i aorcie a depresją u kobiet. Jej autorzy podkreślają, że wyniki dotychczasowych prac, w tym najnowszej meta-analizy, obejmującej 11 badań dowodzą, że występowanie depresji wiąże się z rozwojem choroby wieńcowej. Nie wykazano jednak w sposób przekonujący, czy depresja stanowi następstwo choroby wieńcowej, czy też ją poprzedza.

Bardzo niewiele prac poświęcono zależności pomiędzy subklinicznymi zmianami miażdżycowymi a zaburzeniami nastroju. Celem pracy Patricii K. Agatisa i wsp. było więc zbadanie hipotezy zakładającej, że zdrowe kobiety z wywiadem nawracającej ciężkiej depresji są bardziej zagrożone występowaniem zwapnień w aorcie i tętnicach wieńcowych od kobiet bez depresji lub z tylko pojedyńczym epizodem. Zwapnienia oceniano za pomocą tomografii komputerowej strumieniem fotonów a depresję za pomocą strukturalnego wywiadu klinicznego (SCID-IV/NP). Do badania włączono 210 kobiet, zwapnienia tętnic wieńcowych stwierdzając w 103 przypadkach (49%) a zwapnienia aorty w 144 przypadkach (54%).

Po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, występowanie nawracającej depresji (n=53) wiązało się z ponad dwukrotnym wzrostem ryzyka występowania zwapnień w tętnicach wieńcowych (iloraz szans [OR] 2.46, 95% przedział ufności [CI] 1.06-5.67) oraz dużych zwapnień w aorcie (OR 3.39, 95% CI 1.34-8.63).

Uzyskane wyniki wskazują więc, zdaniem autorów, na potencjalne znaczenie klinicznej depresji dla rozwoju subklinicznych zmian miażdżycowych. Niezbędne są dalsze badania pozwalające określić, czy wykrywanie depresji może mieć wpływ na rozwój miażdżycy i choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-06-13

0 replies on “Zwapnienia tętnic wieńcowych i aorty a depresja u kobiet”