Przegląd przyczyn podwyższonych poziomów troponin

Allen Jeremias i C. Michael Gibson – Alternative causes for elevated cardiac troponin levels when acute coronary syndromes are excluded Ann Intern Med 2005;142:786
W 2000 roku European Society of Cardiology i American College of Cardiology wspólnie zmieniły definicję zawału serca. Obecnie zawał rozpoznaje się głównie na podstawie wyników oznaczeń troponiny I i troponiny T. W artykule, który ukazał się w Annals of Internal Medicine, dokonano przeglądu stanów klinicznych, innych niż powstanie skrzepliny w naczyniu wieńcowym, powodujących wzrost poziomu troponin.

Badania wskazują, że z 1000 kolejnych pacjentów trafiających w trybie pilnym do izby przyjęć dużego miejskiego szpitala 112 ma wyjściowo podwyższony poziom troponiny I. Niemal połowa z nich (45%) ma ostatecznie postawione rozpoznanie inne niż ostry zespół wieńcowy.

Wśród stanów klinicznych powodujących wzrost poziomu troponin znajdują się między innymi: posocznica, hipotensja, hipowolemia, tachykardia nadkomorowa, przerost lewej komory, skurcz naczynia wieńcowego, wylew śródczaszkowy lub udar, uraz serca, kardiowersja, choroby przebiegające z naciekaniem mięśnia serca, chemioterapia, zapalenie mięśnia serca, zapalenie osierdzia, niewydolność serca, zator tętnicy płucnej, nadciśnienie płucne, rozedma płuc, przewlekła niewydolność nerek a także intensywny wysiłek fizyczny.

Rozstrzygnięcie, czy podwyższenie poziomu troponin ma przyczynę zakrzepową czy inną niż zakrzepowa, jest wyzwaniem. Zmiany niedokrwienne w EKG, ból zamostkowy, odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniu echokardiograficznym oraz obecność czynników ryzyka miażdżycy, mogą wskazywać na przyczynę zakrzepową, wymagającą dalszej diagnostyki kardiologicznej.

Podwyższenie poziomu troponin u chorych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego ma wpływ na dalsze postępowanie. Chorzy tacy mogą wymagać leczenia przeciwzakrzepowego, przeciwpłytkowego i/lub inwazyjnego. U pacjentów z niskim prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej należy poszukiwać innych powodów wzrostu poziomu troponin. Wiele informacji dostarcza wywiad i badanie przedmiotowe.

A zatem, jak podkreślają autorzy pracy, należy pamiętać, że choć troponina to bardzo czuły biomarker przy wykluczaniu zawału serca bez uniesienia odcinka ST, jest jednak mniej użyteczna przy jego potwierdzaniu, ponieważ wzrost jej poziomu nie jest swoisty dla ostrych zespołów wieńcowych.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-05-03

 

0 replies on “Przegląd przyczyn podwyższonych poziomów troponin”