Niezrozpoznana cukrzyca u starszych mieszkańców Wielkiej Brytanii

M. C. Thomas i wsp – Prevalence of undiagnosed type 2 diabetes and impaired fasting glucose in older British men and women Diabet Med 2005;22:789
Epidemiologiczne aspekty zaburzeń metabolizmu glukozy są często poruszane na łamach prasy specjalistycznej, co pozwala aktualizować dostępne dane.

W Diabetic Medicine M.C. Thomas i wsp., opierając się na badaniach prowadzonych na terenie 24 miast w Wielkiej Brytanii (British Regional Heart Study i British Women’s Heart and Heath Study) ocenili u osób w wieku 60-79 lat, bez rozpoznanych dotychczas zaburzeń metabolizmu glukozy, częstość występowania nieprawidłowej glikemii na czczo (6,1-7,0 mmol/l) i cukrzycy typu 2 (>=7,0 mmol/l). Do określenia zaburzeń metabolizmu glukozy wykorzystano pojedyncze oznaczenie stężeń glukozy w surowicy krwi, w godzinach 8.00-18.00, po okresie co najmniej 6 godzinnego postu.

Analizując 3736 mężczyzn i 3642 kobiet bez rozpoznanych zaburzeń metabolizmu glukozy, cukrzycę stwierdzono u 5,7% mężczyzn i 5,2% kobiet, a nieprawidłową glikemię na czczo u odpowiednio 17,9% i 17,6%. Wybierając w dalszej kolejności osoby, u których badanie przeprowadzono w godzinach porannych (do 12:00), po minimum 8 godzinach pozostawania na czczo, oraz korygując obliczenia w odniesieniu do wymaganego przez WHO dwukrotnego pomiaru, chorobowość z powodu cukrzycy wyniosła 6,7% i 6,0% dla mężczyzn i kobiet, a z powodu nieprawidłowej glikemii na czczo 20%, dla obu płci.

Biorąc pod uwagę częstość uprzednio rozpoznanej cukrzycy w badanych populacjach (8% dla mężczyzn i 6% dla kobiet), co najmniej 40% chorych na cukrzycę starszych osób nie zdaje sobie sprawy z występowania tej choroby, a około 20% całej starszej populacji pozostaje nieświadomych zwiększonego ryzyka zachorowania na cukrzycę lub zwiększonego ryzyka rozwoju powikłań zależnych od hiperglikemii.

A zatem, zdaniem autorów, starsze osoby powinny być objęte programem profilaktyki rozwoju cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2005-06-20

0 replies on “Niezrozpoznana cukrzyca u starszych mieszkańców Wielkiej Brytanii”