Kontrola glikemii, lipidów oraz ciśnienia tętniczego u dorosłych Australijczyków z cukrzycą typu 2.

Thomas M. Kemp i wsp – Glucose, lipid, and blood pressure control in Australian adults with type 2 diabetes Diab Care 2005; 28:1490
Ryzyko powikłań cukrzycy można zmniejszyć poprzez ścisłą kontrolę poziomu cukru i lipidów w surowicy krwi, a także poprzez kontrolę wartości ciśnienia tętniczego. Wyniki niektórych prac wskazują, że u pacjentów z cukrzycą typu 2 zalecane dla wymienionych czynników cele leczenia nie są osiągane.

Thomas M. Kemp i wsp. analizowali poziomy glikemii i lipdów w surowicy krwi, a także wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów biorących udział w australijskim badaniu populacyjnym AusDiab, prowadzonym w latach 1999-2000. Spośród 11 247 uczestników badania, 439 miało uprzednio rozpoznaną cukrzycę typu 2 (średnia HbA1c 7.3 +- 1.8%). Autorzy badania analizowali, jaka część chorych spełnia rekomendowane w tym kraju cele terapii (poziom HbA1c <7.0%), LDL <3.5 mmol/l, HDL ≥1.0 mmol/l, trójglicerydy <2.0 mmol/l, całkowity cholesterol <5.5 mmol/l oraz wartości ciśnienia tętniczego <140/90 mm Hg).

Celów leczenia w zakresie glikemii, lipidów i nadciśnienia nie osiągnięto u odpowiednio: 43%, 47% i 55% badanych. Wszystkie trzy cele leczenia osiągnięto zaledwie u co siódmego badanego (13%). Wyniki te były jeszcze gorsze dla bardziej surowych kryteriów amerykańskich (wyznaczonych przez American Diabetes Association) – spełniało je tylko 2% badanych.

Dane te sugerują, że wartości cukru i lipidów w surowicy krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 są dalekie od optymalnych. Niedostateczna jest także kontrola ciśnienia tętniczego. Praca wskazuje na pilną potrzebę intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-06-20

0 replies on “Kontrola glikemii, lipidów oraz ciśnienia tętniczego u dorosłych Australijczyków z cukrzycą typu 2.”