Depresja a wskaźniki śmiertelności u osób z cukrzycą i bez

Leonard E. Egede, Paul J. Nietert, Deyi Zheng – Depression and all-cause and coronary heart disease mortality among adults with and without diabetes Diab Care 2005;28:1339
Każdego roku u prawie 10% dorosłych Amerykanów rozpoznaje się depresję. Jest ona jedną z ważniejszych przyczyn niezdolności do pracy, ograniczonej produktywności a także, co wykazały przeprowadzone w ostatnich latach badania, zwiększonej śmiertelności.

Celem badania Leonarda Egede i wsp. była ocena wpływu depresji na śmiertelność całkowitą oraz śmiertelność wtórną do choroby niedokrwiennej serca (CHD). Zależność tę badano u dorosłych z rozpoznaną cukrzycą oraz bez tej choroby. Analizowano dane 10 025 pacjentów, włączonych w latach 70. ubiegłego stulecia do programu NHANES I (National Health and Nutrition Examination Survey I Epidemiologic Follow-up Study).

W czasie pierwszej oceny, w roku 1982, grupę badaną podzielono na cztery podgrupy, w zależności od występowania depresji i cukrzycy. W ciągu ośmioletniego średniego okresu obserwacji (83 624 osobo-lat) wystąpiło 1925 zgonów, z czego 522 z powodu CHD.

Najwyższy wskaźnik śmiertelności w przeliczeniu na 1000 osobo-lat zarejestrowano w grupie chorych z depresją i cukrzycą. W porównaniu do grupy referencyjnej (brak depresji i cukrzycy), wskaźniki ryzyka zgonu wyniosły 1.20 (95% CI 1.03-1.40) w grupie bez cukrzycy i z depresją; 1.88 (1.55-2.27) w grupie z cukrzycą i bez depresji oraz 2.50 (2.04-3.08) w grupie z cukrzycą i depresją. Odpowiednie wskaźniki ryzyka dla zgonów powodowanych CHD wyniosły 1.29 (0.96-1.74), 2.26 (1.60-3.21) oraz 2.43 (1.66-3.56).

A zatem, jak piszą autorzy, współwystępowanie cukrzycy i depresji istotnie zwiększa ryzyko zgonu. Ryzyko to jest wyższe od związanego z występowaniem każdej z tych chorób z osobna.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-06-20

0 replies on “Depresja a wskaźniki śmiertelności u osób z cukrzycą i bez”