Jak poprawić przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii

Richard H. Chapman i wsp – Predictors of adherence with antihypertensive and lipid-lowering therapy Arch Intern Med 2005;165:1147
Osoby z nadciśnieniem i hiperlipidemią stanowią grupę wysokiego ryzyka chorób układu krążenia. Wobec wysokiej skuteczności leczenia farmakologicznego, kluczową rolę w uzyskaniu sukcesu terapeutycznego odgrywa przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania leków.

Wyniki badań obserwacyjnych wykazały, że po roku od rozpoczęcia przez lekarza terapii statyną 15-60% pacjentów przerywa leczenie. Wiedza na temat czynników wpływających na decyzje pacjentów związane z kontynuowaniem lub przerwaniem farmakoterapii jest skąpa.

W opublikowanym w Archives of Internal Medicine retrospektywnym badaniu kohortowym analizowano dane 8406 osób z nadciśnieniem i hiperlipidemią, które w okresie 90 dni poprzedzających badanie rozpoczęły leczenie obu chorób. Wykładnikiem przestrzegania zaleceń był odsetek dni, w których w kolejnych kwartałach od rozpoczęcia terapii chorzy przyjmowali zalecone leki. Uznano, że badany stosował się do zaleceń, jeśli realizowane przez niego recepty pokrywały co najmniej 80% przewidywanego zapotrzebowania na stosowane leki.

Autorzy zaobserwowali szybkie zmniejszanie się odsetka osób stosujących się do zaleceń terapeutycznych. Po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia farmakoterapii zaleceń przestrzegało odpowiednio 44.7%, 35.9% i 35.8% pacjentów. Znamienny wpływ na poprawę stopnia stosowania się do zaleceń miało jednoczesne rozpoczynanie leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii. Stopień akceptacji farmakoterapii był odwrotnie proporcjonalny do liczby stosowanych leków.

Autorzy pracy sugerują więc, aby rozpoczynać leczenie nadciśnienia i hiperlipidemii jednocześnie i ograniczyć liczbę stosowanych preparatów, zwiększa to bowiem akceptację terapii przez pacjenta.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-05-23

0 replies on “Jak poprawić przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego i hiperlipidemii”