Zakażenie żołądkowo-jelitowe zwiększa ryzyko nadciśnienia i upośledzenia czynności nerek

Garg AX, Moist L, Matsell D i wsp – Risk of hypertension and reduced kidney function after acute gastroenteritis from bacteria-contaminated drinking water CMAJ 2005, early release www.cmaj.ca
Bakteryjne zakażenia żołądkowo-jelitowe (najczęściej Escherichia Coli i Campylobacter) są globalnym problemem medycznym, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Zakażenia te mogą mieć długofalowe konsekwencje zdrowotne.

Autorzy z Kanady przebadali osoby, które uległy zatruciu podczas skażenia wody bakteriami w miasteczku Walkerton w Ontario w maju 2000 roku. Grupa 1958 dorosłych osób bez nadciśnienia i chorób nerek była wówczas uczestnikami innego programu badawczego. Spośród nich 675 nie miało objawów zatrucia, 909 miało umiarkowane objawy gastroenteritis a 374 miało ciężkie objawy wymagające interwencji lekarskiej.

Po średnio 3.7 roku obserwacji nadciśnienie rozwinęło sie u odpowiednio 27%, 32.3% i 35.9% badanych (p dla trendu 0.009). W analizie wieloczynnikowej, w porównaniu do grupy bez objawów zatrucia, osoby z umiarkowanym i ciężkim zatruciem wykazywały względne ryzyko rozwoju nadciśnienia odpowiednio 1.15 i 1.28. Podobny trend wykazano w odniesieniu do rozwoju upośledzenia funkcji nerek (GFR<60 mL/min).

Zdaniem autorów zakażenia żołądkowo-jelitowe mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne w odległej obserwacji stanowiąc istotny czynnik przyczynowy w patogenezie nadciśnienia i niewydolności nerek. Mechanizmem odpowiedzialnym za obserwowaną zależność może być uszkodzenie nefronów przez toksyny Escherichia Coli. Zapewnienie bezpiecznych źródeł pitnej wody jest kluczowe dla zdrowia publicznego, ponieważ nawet przejściowe skażenia bakteryjne mogą mieć poważne skutki w odległym czasie.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2005-05-27

0 replies on “Zakażenie żołądkowo-jelitowe zwiększa ryzyko nadciśnienia i upośledzenia czynności nerek”