Tkanka tłuszczowa wokół naczyń tętniczych zwiększa insulinooporność

J.S. Yudkin, E. Eringa i Coen D.A. Stehouwer – “Vasocrine” signalling from perivascular fat: a mechanism linking insulin resistance to vascular disease Lancet 2005; 365:1817
John S. Yudkin i wsp. prezentują na łamach The Lancet hipotezę dotycząca roli okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w regulacji metabolizmu tkanki mięśniowej. Przedstawiony tok rozumowania autorów opiera się na obserwacji zwiększenia, w okresach nadmiernej podaży kalorii, zawartości aktywnej metabolicznie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza wokół drobnych tętniczek odżywczych. Skutkiem tego jest wzrost insulinooporności tkanki położonej obwodowo od tętniczek.

Zwiększona ilość okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej łączy się z lokalnie zwiększonym wydzielaniem wolnych kwasów tłuszczowych oraz cytokin, takich jak czynnik martwicy nowotworów i interleukina-6. Zahamowane zostaje naczyniorozszerzające działanie insuliny i przewagę uzyskuje endotelina. Dzięki temu wytwarza się lokalny mechanizm oporności naczyń na insulinę i insulinooporność tkanki mięśniowej.

Autorzy dodatkowo podkreślają, że również tkanka tłuszczowa, zgromadzona wokół dużych naczyń poprzez działanie miejscowe, może być przyczyną dysfunkcji śródbłonka, zapalenia i procesów miażdżycowych. Uzyskane informacje poszerzają wiedzę na temat procesów patofizjologicznych zachodzących w otyłości, dokumentują nową rolę tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej i jej znaczenie w rozwoju cukrzycy i miażdżycy. W myśl tej koncepcji wskaźniki otyłości brzusznej (jak obwód talii) są tylko odzwierciedleniem mającej patologiczne znaczenie tkanki tłuszczowej wokół tętniczek i tętnic.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-05-21

0 replies on “Tkanka tłuszczowa wokół naczyń tętniczych zwiększa insulinooporność”