Zmieniające się oblicze świeżego zawału serca – jakie są tego przyczyny?

Nicolas Danchin – The changing face of acute myocardial infarction Heart 2005;91:705
Nicolas Danchin w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Heart zwraca uwagę, że świeży zawał serca jest obecnie inną chorobą niż przed 15 laty.

Podstawą komentarza jest artykuł Murphy i wsp., w którym autorzy, badając śmiertelność w świeżym zawale serca w 26 ośrodkach szkockich dowodzą, że pomiędzy końcem lat 80-tych a końcem lat 90-tych ubiegłego stulecia całkowita śmiertelność 30-dniowa zmniejszyła się o 2.4% (z 20.8% do 18.4%). Różnica taka jest istotna statystycznie, nawet po uwzględnieniu innych czynników.

W badaniach szkockich zwracało także uwagę zmniejszenie się różnicy pomiędzy poszczególnymi szpitalami w zakresie wyników leczenia (zmniejszenie różnicy pomiędzy najwyższymi i najniższymi wskaźnikami przeżycia).

Zdaniem autora komentarza na poprawę wyników leczenia w drugim z charakteryzowanych okresów miało wpływ powszechne zastosowanie metod reperfuzji oraz zwiększenie częstości stosowania inhibitorów enzymu konwertującego. Ponadto, lepsze i bardziej jednolite wyniki leczenia świeżego zawału serca mogą mieć związek z zastosowaniem w Szkocji zasady obecności przynajmniej jednego dyplomowanego kardiologa w każdym ze szpitali i jego włączeniem w pracę oddziałów intensywnej terapii.

Warunkiem poprawy wyników leczenia są więc kompetencje zatrudnionych lekarzy i wykorzystanie przez nich najnowszych zaleceń dotyczących postępowania w świeżym zawale. Autorowi komentarza brakuje w pracy szkockiej informacji o czasie przyjęcia chorego do szpitala i opóźnieniu pomiędzy wystąpieniem objawów a zastosowaniem optymalnego leczenia co, poza zatrudnieniem kompetentnej kadry, wydaje się najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na przebieg zawału.

Opracowane na podstawie: Heart /

0 replies on “Zmieniające się oblicze świeżego zawału serca – jakie są tego przyczyny?”