Postępowanie w przypadku podejrzenia demencji

Alan M. Adelman i wsp – Initial evaluation of the patient with suspected dementia Am Fam Physician 2005;71:1745
Demencja jest stanem charakteryzującym się stopniowym ograniczeniem funkcji poznawczych. Występuje zwykle u osób starszych, można ją jednak rozpoznać właściwie w każdej dekadzie życia.

W Stanach Zjednoczonych na demencję cierpi 50 % osób >90 roku życia i około 10 % osób >65 lat. Właściwe rozpoznanie demencji i wdrożenie odpowiedniego leczenia może zmniejszyć szybkość jej dalszego rozwoju.

Alan M. Adelman i wsp., w artykule opublikowanym w American Family Physician, podsumowują wiedzę na temat objawów choroby i stosowanych testów diagnostycznych. Wśród przyczyn demencji wymienia się przede wszystkim chorobę Alzheimera (50-60% przypadków). Pozostałe rodzaje to demencja naczyniowa (15-20%), mieszana (10-20%) oraz demencja powodowana innymi czynnikami (alkohol, choroba Parkinsona, choroba Jacoba-Creutzfeldta, kiła, depresja) (<10%).

Najczęstszym testem wykorzystywanym dla rozpoznania zaburzeń funkcji poznawczych jest MMSE (Mini-Mental State Examination). W badaniu tym ocenia się pamięć, orientację w czasie i miejscu, zdolność nazywania, czytania, pisania i spełniania trzystopniowych poleceń. Test zajmuje 5-10 minut i jest oceniany w skali od 0 do 30 punktów. Wynik niższy niż 24 punkty sugeruje zaburzoną funkcję poznawczą, należy jednak odnieść go do poziomu wykształcenia chorego.

Do wstępnej diagnostyki należy także ocena pod kątem ewentualnej depresji oraz określenie poziomu glukozy, wapnia, TSH i witaminy B12 w surowicy krwi, dla wykluczenia odwracalnych powodów pogorszenia czynności poznawczych. Rutynowe stosowanie technik obrazowania budzi kontrowersje, część ekspertów zaleca je tylko w określonych przypadkach (np. wiek < 60 lat, szybkie narastanie objawów, niedawny uraz głowy, objawy neurologiczne, nowotwory w wywiadzie). American Academy of Neurology zaleca natomiast niekontrastową tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jako część rutynowej wstępnej diagnostyki. W sytuacjach wątpliwych można wykonać specjalistyczne testy neuropsychologiczne.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2005-05-01