Przyrost masy ciała po zaprzestaniu palenia: przyczyny i zapobieganie

Graham A. Colditz i Cynthia Stein – Smoking cessation, weight gain, and lung function Lancet 2005;365:1600
W The Lancet opublikowano wyniki międzynarodowego badania European Respiratory Health Survey. Autorzy pracy potwierdzili wcześniejsze obserwacje, z których wynikało, że związany z wiekiem proces pogarszania się wskaźników czynności płuc postępuje znamiennie szybciej u czynnych palaczy tytoniu niż u osób, które nigdy nie paliły. Korzyść zdrowotną wynikającą z rzucenia palenia ogranicza często, będący jego następstwem, przyrost masy ciała.

W opinii autorów komentarza do badania, Colditza i Stein, obawa przed przyrostem masy ciała powstrzymuje wielu palaczy (zwłaszcza kobiety) przed rzuceniem nałogu. Istnieje związek pomiędzy liczbą „nowych” kilogramów a liczbą wcześniej palonych papierosów. Mężczyźni przybierają na wadze średnio 2.8 kg, kobiety – 3.8 kg. U około 10% mężczyzn i 13% kobiet przyrost masy przekracza 13 kg.

Wciąż nie wiadomo dokładnie, co jest przyczyną przyrostu masy ciała u osób, które przestały palić. Zaobserwowano, że po rzuceniu palenia zmieniają się nawyki żywieniowe, wzrasta kaloryczność diety, zwalnia się metabolizm i zwiększa aktywność lipazy lipoproteinowej. Niewykluczone, że wymienione czynniki odgrywają rolę w patogenezie otyłości.

Nie ma dowodów na skuteczność interwencji farmakologicznych w zapobieganiu przyrostowi masy ciała po zaprzestaniu palenia. Znacznie większe nadzieje wiąże się z kontrolowanym zwiększeniem wydatku energetycznego, czyli z aktywnością fizyczną. Zadowalające efekty uzyskiwano już przy niewielkim jej wzmożeniu.

Z uwagi na skalę problemu jakim wciąż jest palenie, potrzebne są skoordynowane działania promujące i ułatwiające podejmowanie aktywności fizycznej przez osoby, które decydują się na rzucenie nałogu. Istotną rolę w tych działaniach powinny odgrywać instytucje związane z ochroną zdrowia i najbliższe otoczenie palaczy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-05-07

0 replies on “Przyrost masy ciała po zaprzestaniu palenia: przyczyny i zapobieganie”