Korzyści diety śródziemnomorskiej w starszej populacji

Antonia Trichopoulou i wsp – Modified Mediterranean diet and survival: EPIC-elderly prospective cohort stud BMJ 2005;330:991
Korzyści ze stosowania diety śródziemnomorskiej wykazano w populacji osób z chorobą wieńcową. Nie ma natomiast badań oceniających skuteczność i przestrzeganie diety śródziemnomorskiej w dużych populacjach u osób w starszym wieku.

W British Medical Journal ukazała się oryginalna praca poświęcona wynikom badania EPIC (European prospective investigation into cancer and nutrition study). Prezentowaną analizę przeprowadzono na ponad 74 tysiącach osób powyżej 60 r.ż. z 9 krajów europejskich, bez wywiadu choroby wieńcowej, nowotworu i udaru. Za pomocą specjalnych formularzy oceniono stopień (w skali 0-10) przestrzegania zaleceń diety śródziemnomorskiej.

Stwierdzono, że wzrost przestrzegania zaleceń o 2 punkty związany był z istotną, 7% redukcją zgonów w średnio 7-letniej obserwacji. Z redukcją zgonów korelowało spożycie owoców, warzyw, płatków zbożowych, a także wysoki stosunek tłuszczów nienasyconych do nasyconych. Z drugiej strony wykazano dodatnią korelację liczby zgonów z ilością spożywanych tłuszczów nasyconych.

Badanie potwierdziło, że przestrzeganie zasad diety śródziemnomorskiej w populacji starszych osób w krajach Europy Północnej i Zachodniej, związane jest z istotną redukcją śmiertelności. Jest to szczególnie istotne, jako że ta grupa wiekowa staje się coraz liczebniejsza.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2005-04-30

0 replies on “Korzyści diety śródziemnomorskiej w starszej populacji”