Diety a choroby układu sercowo-naczyniowego w świetle EBM

Parin Parikh i wsp – Diets and cardiovascular disease. An evidence-based assessment J Am Coll Cardiol 2005;45:1379
Przez lata American Heart Association zalecało dietę z małą zawartością tłuszczów i ograniczeniem ilości spożywanego cholesterolu. Środowisko naukowe zaczyna jednak podważać słuszność hipotezy o korzystnym wpływie diety niskotłuszczowej (między innymi w związku z tym, że nie ogranicza ona spożywania węglowodanów, co może przyczyniać się do rozwoju otyłości). Rośnie zainteresowanie dietami alternatywnymi.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology Parikh i wsp., w obszernym artykule, przedstawili przegląd wyników badań poświęconych terapii dietą. Dieta z małą zawartością węglowodanów (Atkins’ Diet) może spowodować szybką utratę wagi, jednak jej długotrwały wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak utrata wagi, poziom cholesterolu HDL i LDL, trójglicerydów, kontrolę glikemii i ciśnienia tętniczego nie jest znany. W badaniach poświęconych dietom z bardzo małą zawartością tłuszczów (Very Low Fat Diet) uczestniczyło stosunkowo niewielu uczestników. Prawdopodobnie ograniczają one liczbę incydentów sercowych, możliwość ich zastosowania w dużych populacjach i długotrwałego przestrzegania zaleceń budzi jednak wątpliwości. Brak jest odpowiednich, randomizowanych badań poświęconych dietom, których podstawę stanowi indeks glikemiczny (IG) (np. South Beach Diet). Powodują one wzrost spożycia jedno- i wielonienasyconych tłuszczów, chudego białka, owoców i warzyw zamiast prostych węglowodanów. Stosowanie tych diet może spowodować początkowo istotne obniżenie masy ciała, jednakże ich wpływ na rokowanie sercowo-naczyniowe nie jest znany.

Rokowanie sercowo-naczyniowe w ramach prewencji wtórnej i w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej poprawia natomiast dieta śródziemnomorska (Mediterranean Diet), czego dowodzą wyniki badań takich jak DART, GISSI-Prevenzione, Lyon Diet Heart czy Indo Mediterranean Diet. Mająca podobny charakter dieta DASH obniża wartości ciśnienia tętniczego i może być pomocna w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego w nadciśnieniu.

Żadna z powyższych metod leczenia dietetycznego nie jest idealna, przegląd piśmiennictwa pozwala jednak, zdaniem autorów pracy, na sformułowanie kilku zaleceń, dotyczących optymalnej diety, takich jak: obniżone spożycie węglowodanów, zwłaszcza o wysokim indeksie glikemicznym, zwiększone spożycie warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, zwiększone spożycie wielonienasyconych tłuszczów (roślinnych i rybnych) oraz umiarkowane spożycie niskotłuszczowych produktów mlecznych i orzechów.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-05-03

0 replies on “Diety a choroby układu sercowo-naczyniowego w świetle EBM”