Epidemia otyłości u dzieci

Robert H. Eckel i wsp – America`s children. A critical time for prevention Circulation 2005;111:1866
W Circulation warto zwrócić uwagę na artykuł przeglądowy, w którym przedstawiono dramatyczne dane na temat otyłości u dzieci w USA.

Dotychczasowe interwencje obliczone na przeciwdziałanie otyłości okazały się w większości nieskuteczne. W 2002 roku przeciętny amerykański 15-latek ważył o 15 funtów więcej niż jego odpowiednik w 1963 roku. Na początku lat 60-tych ubiegłego wieku średnia wartość indeksu masy ciała u dorosłych w USA wynosiła około 25 kg/m2, obecnie około 28 kg/m2.

Istnieją mocne dowody na to, że częstość występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia w wieku dorosłym jest determinowana przez zachowania z dzieciństwa. Tymczasem stale wzrasta odsetek dzieci nieaktywnych fizycznie i stosujących niewłaściwą dietę.

Zdaniem ekspertów z American Heart Association (AHA), czynnikiem utrudniającym walkę z otyłością jest ograniczony dostęp do wartościowych informacji na temat zachowań prozdrowotnych. Chcąc wypełnić tę lukę AHA we współdziałaniu z innymi towarzystwami lekarskimi, rozpoczyna wielopłaszczyznową, ogólnokrajową interwencję. Jej elementami będą między innymi zalecenia dietetyczne popularyzowane w mediach, interaktywny portal internetowy, ułatwiający zaplanowanie składu posiłków i aktywności fizycznej, książki kucharskie ze „zdrowymi” ale smacznymi przepisami oraz kampania edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci.

Pomysłodawcy programu chcą dotrzeć do wszystkich, których rola w walce z otyłością u dzieci jest kluczowa, a więc do rodziców, nauczycieli i polityków. Chcą naciskać na Food and Drug Administration, żeby ta egzekwowała od producentów żywności pełniejsze dane na temat składu i kaloryczności ich produktów.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-04-19

0 replies on “Epidemia otyłości u dzieci”