Systemy ciągłego monitorowania glikemii- stan wiedzy

D.C. Klonoff – Continuous glucose monitoring Diabetes Care 2005;28:1231
Ostatnie lata stworzyły możliwość ciągłego monitorowania stężeń glukozy w warunkach ambulatoryjnych. Wiedzę na ten temat podsumowuje na łamach Diabetes Care David C. Klonoff.

Aktualnie na rynku dostępnych jest pięć urządzeń. Najlepiej zbadano dwa z nich: Continuous Glucose Monitoring System Gold, w którym pomiary glikemii wykonywane są w płynie śródtkankowym za pomocą elektrody umieszczonej w tkance podskórnej oraz GlucoWatch G2 Biographer, za pomocą elektrody na powierzchni skóry. Ciekawym, całkowicie nieinwazyjnym systemem jest Pendra, w którym wykorzystano metodę spektroskopii impedancyjnej.

Urządzenia monitorujące mierzą stężenia glukozy do 72 godzin, zwykle w odstępach 1-10 minutowych (w technologii nieinwzyjnej nawet do 3 miesięcy). Wysoka częstotliwość pomiarów wiąże się jednak z obniżoną ich dokładnością. W szeregu badań porównujących pomiary z tych urządzeń z oznaczeniami punktowymi, średnia różnica wyników, w zależności od poziomu glukozy i typu urządzenia, sięgała 34 mg% (w wartościach względnych w zakresie 10-20%). Precyzja wyników była mała zwłaszcza w przypadkach hipoglikemii, gdzie obserwowano aż 47% fałszywych alarmów hipoglikemicznych. Dla hiperglikemii >250 mg% fałszywych alarmów było około 19%.

Najważniejsze korzyści kliniczne ciągłego monitorowania glikemii to: skrócenie czasu modyfikacji leczenia (zwłaszcza insulinoterapii), ocena wpływu zmian trybu życia na wyrównanie glikemii, możliwość bardzo ścisłej kontroli glikemii (np. w ciąży), diagnozowanie hipoglikemii (np. nocnej lub w sytuacjach nieświadomości hipoglikemii).

W dotychczasowych, kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach wykazano przydatność systemu ciągłego monitorowania glikemii do modyfikowania terapii cukrzycy. Korzystne okazały się np. dwie sesje pomiarów, oddzielone kilkutygodniowymi przerwami. Zmiany w terapii spowodowały obniżenie stężeń hemoglobiny glikowanej HbA1c, zmniejszenie czasu trwania hipoglikemii i hiperglikemii oraz zakresów wahań glikemii.

Zdaniem autora pracy w przyszłości nowe technologie będą standardowo wykorzystywane w leczeniu cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-05-10