Cukrzyca typu 2 u osób młodych-czy różni się od typowej postaci cukrzycy?

Siobhan McQuaid i wsp – Early-onset insulin-resistant diabetes in obese caucasians has features of typical type 2 diabetes, but 3 decades earlier Diabetes Care 2005;28:1216
Narastająca epidemia otyłości spowodowała, że cukrzyca typu 2, występująca typowo >40 roku życia, coraz częściej rozpoznawana jest u młodych osób dorosłych, a nawet u nastolatków.

Autorzy z Irlandii na łamach Diabetes Care przedstawili wyniki analizy porównującej profil metaboliczny u 11 chorych poniżej 25 roku życia oraz u 14 osób dorosłych > 40 roku życia, z cukrzycą typu 2. Grupę kontrolną stanowiło 13 młodych osób bez cukrzycy, dobranych pod względem wieku i masy ciała.

W obu podgrupach z cukrzycą poziom HbA1c wynosił odpowiednio: 8,9% i 8,4%, a BMI 34,2 i 33,2 kg/m2. Wszyscy młodsi pacjenci leczeni byli lekami doustnymi, a jeden dodatkowo insuliną. Zarówno w grupie młodych jak i starszych osób z cukrzycą obserwowano podobne mechanizmy patofizjologiczne: istotnie zmniejszoną pierwszą fazę wydzielania insuliny oraz obniżone wskaźniki insulinowrażliwości. Funkcja komórek beta była lepiej zachowana w młodszej grupie wiekowej, co wyrażało się między innymi wyższym stężeniem insuliny na czczo. Zarówno w grupie młodszych jak i starszych chorych na cukrzycę stwierdzono typową dyslipidemię cukrzycową – podwyższone stężenia trójglicerydów i cholesterolu LDL. W grupie chorych na cukrzycę < 25 roku życia odnotowano najniższe stężenia cholesterolu HDL. W podgrupach z cukrzycą odnotowano podwyższone stężenia molekuł adhezyjnych i białka C-reaktywnego.

Zdaniem autorów pracy cukrzyca typu 2 w grupie młodszych osób stanowi więc niemal lustrzane odbicie cukrzycy o późniejszym początku. Biorąc pod uwagę, iż wczesny początek zwiększa ilość lat przeżytych z cukrzycą, stwarza to zwiększone ryzyko wczesnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-05-10

0 replies on “Cukrzyca typu 2 u osób młodych-czy różni się od typowej postaci cukrzycy?”