Nowa, uniwersalna definicja zespołu metabolicznego

International Diabetes Federation – A new worldwide definition of the metabolic syndrome www.idf.org
Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego dwukrotnie, zawału lub udaru trzykrotnie oraz rozwoju cukrzycy typu 2 (jeśli ta nie występuje) pięciokrotnie. Do tej pory funkcjonowały dwie definicje zespołu metabolicznego: WHO oraz NCEP ATP III, co utrudniało porównania epidemiologiczne.

IDF (International Diabetes Federation) ogłosiła nową definicję rozpoznawania zespołu metabolicznego. Jest ona wynikiem pracy zespołu ekspertów z zakresu diabetologii, kardiologii, zaburzeń lipidowych, epidemiologii, zdrowia publicznego, żywienia i genetyki. Założeniem pracy było stworzenie uniwersalnego narzędzia diagnostycznego, łatwego do użycia w warunkach praktyki klinicznej.

Zgodnie z nową definicją, zespół metaboliczny można rozpoznać, jeżeli występuje: otyłość centralna (obwód talii >= 94 cm u mężczyzn i >= 80 cm u kobiet rasy kaukaskiej, określono również odpowiednie wartości dla innych grup etnicznych) oraz co najmniej 2 z następujących 4 czynników: (1) stężenie trójglicerydów >= 150 mg/dL lub odpowiednie leczenie dyslipidemii, (2) stężenie HDL < 40 mg/dL u mężczyzn i < 50 mg/dL u kobiet lub leczenie dyslipidemii, (3) ciśnienie tętnicze >= 130/85 mm Hg lub leczenie nadciśnienia, (4) glikemia na czczo >= 100 mg/dL lub rozpoznanie cukrzycy. W przypadku glikemii na czczo >= 100 mg/dL zaleca się wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą, ale jego wynik nie jest niezbędny do rozpoznania zespołu metabolicznego.

Autorzy wyrażają nadzieję, że nowa definicja ułatwi szybką identyfikację osób z zespołem metaboliczym i wdrożenie odpowiedniego postępowania.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-04-14

0 replies on “Nowa, uniwersalna definicja zespołu metabolicznego”