Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u osób starszych-rola testów biochemicznych

Martin Schillinger – Cardiovascular risk stratification in older patients JAMA 2005;293:1667
W opublikowanej w Journal of the American Medical Association (JAMA) pracy oryginalnej Kistrop i wsp. dowiedli, że N-terminalny pro-BNP ma przewagę nad CRP i wskaźnikiem poziom albumin w moczu/poziom kreatyniny w prognozowaniu śmiertelności i istotnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji osób starszych. Co ważne, wartość prognostyczna N-terminalnego pro-BNP była niezależna od tradycyjnych czynników ryzyka.

W tym samym numerze JAMA ukazał się komentarz Schillinger`a, poświęcony roli mózgowego peptydu natriuretycznego (BNP), białka C-reaktywnego (CRP) i poziomu albumin w moczu w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u starszych pacjentów. Z patofizjologicznego punktu widzenia prognostyczna wartość tych biomarkerów odzwierciedla trzy patomechanizmy choroby sercowo-naczyniowej: dysfunkcję serca, proces zapalny toczący się w ścianie naczynia oraz upośledzenie funkcji nerek, spowodowane chorobą małych naczyń.

Zdaniem Schillinger`a obecna i poprzednie obserwacje dowodzą, że podwyższony poziom NT-pro-BNP odzwierciedla subkliniczną dysfunkcję serca (u osób z prawidłową lub nieznacznie upośledzoną funkcją skurczową lewej komory może wskazywać na obecność dysfunkcji rozkurczowej). Dane z wielu kohortowych badań wskazują na CRP, jako na obiecujący czynnik predykcyjny ryzyka sercowo-naczyniowego. Mniejsze znaczenie CRP w badaniu Kistrop`a wynika z doboru starszej grupy badanej, bowiem wartość predykcyjna CRP maleje z wiekiem.

Schillinger przypomina, że wskaźnik poziom albumin w moczu/poziom kreatyniny jest uznanym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jego znaczenie potwierdziło także badanie Kristop`a. Wskaźnik ten i poziom N-terminalnego pro-BNP były ze sobą związane, za co w części prawdopodobnie odpowiada wzrost podatności na przeciążenie objętościowe u osób z subkliniczną dysfunkcją nerek.

W podsumowaniu Schillinger zwraca uwagę, że chociaż N-terminalny pro-BNP wydaje się najistotniejszym wskaźnikiem predykcyjnym zdarzenia sercowo-naczyniowego u osób po 50 roku życia, to przed rutynowym zastosowaniem w badaniach przesiewowych należy ustalić jego optymalną wartość progową oraz właściwy sposób postępowania w przypadku jej przekroczenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-04-06

0 replies on “Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u osób starszych-rola testów biochemicznych”